لیست داستان ها دفتر کوچه قلم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خانه شادی

1.00210475

خاک برسرش

2.71786016

دستهای قشنگ خدا

0.0011240

قرص سردرد

3.67312594

هشت در بهشت

5.00214591

پیام ارواح

0.00112811

چشم پو شی

0.0019072

‍پرسه

0.0017681

تعداد صفحه:(1)
1