لیست داستان ها دفتر کوچه قلم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خانه شادی

1.00210125

خاک برسرش

2.71782716

دستهای قشنگ خدا

0.001520

قرص سردرد

3.67312274

هشت در بهشت

5.00214331

پیام ارواح

0.00112361

چشم پو شی

0.0018792

‍پرسه

0.0017391

تعداد صفحه:(1)
1