لیست داستان ها دفتر کوچه قلم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خانه شادی

1.00210775

خاک برسرش

2.71788016

دستهای قشنگ خدا

0.0011730

قرص سردرد

3.67312924

هشت در بهشت

5.00214811

پیام ارواح

0.00113051

چشم پو شی

0.0019302

‍پرسه

0.0017881

تعداد صفحه:(1)
1