لیست داستان ها دفتر کوچه قلم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خانه شادی

1.00211425

خاک برسرش

2.71794016

دستهای قشنگ خدا

0.0012350

قرص سردرد

3.67313494

هشت در بهشت

5.00215461

پیام ارواح

0.00113551

چشم پو شی

0.0019632

‍پرسه

0.0018291

تعداد صفحه:(1)
1