لیست داستان ها دفتر حامد حانا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

حجاب

3.6734232

مترسک و قسمت

1.0017524

وفا

2.801012619

کوتاه ترین رمان دنیا

2.71710117

تعداد صفحه:(1)
1