لیست داستان ها دفتر سرگیجه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

گزارش یک صبحانه کاری

5.00297828

آپاندیسیت

5.00289121

از یاد رفته

5.0013811

اگر غصه جای غذا را می گرفت ...

3.8513117413

بهار خدایان

4.004101030

جمهوری داد

0.0014770

جهان بی مرز/ بی مغز

4.005103426

خواب نما

4.147115911

خودکش ها و غیر خودکش ها

3.754139320

دو قلو ها

2.605147321

شده ؟

3.754109119

صخره خودکشی

2.00813474

عذاب فراموشی

3.67999111

قاب و عکس

4.004133026

مرهمی نیست !

3.00280429

مزار

4.2547257

ناطقاً و کاتباً

3.75411076

ونوس در محاق

3.50496837

چیز

3.673118827

تعداد صفحه:(1)
1