لیست داستان ها دفتر این دفتر اسم ندارد!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نبرد جوان پهلوان با پیر پاتال

3.56915543

40 چوب کبریت بی خطر

3.301015392

آخره خوشبختی

0.00113233

آدمی از آن چیزی که شما در آیینه می بینید پست تر است!

5.00210365

آموزش آدمکشی (1)

4.00413888

ارتشی که برای مردن می جنگد نه کشتن.

3.336122018

این داستان اسم ندارد فقط یک پهلوان دارد!

3.00236708

بخاطر یک پنجه پنیر!

1.0012231

دشمنی که به آرزو میرساند!

4.25411678

روباه نماد مکر است یا آدم؟

3.271118994

سیگار کشیدن ممنوع نیست...بکش پسرجون بکش!

3.888176210

معنای مرد بودن

4.50418636

هوس آلوچه و پدری بی پول

4.081325369

وقتی رفتگری عاشق می شود

4.258172015

پسر یک شیره ای

3.005151130

چگونه گوسفندها می توانند گرگ بخورند؟!

1.50212826

کلی گاز از یک سیب

3.405148113

گنج یا دوست !

3.78920319

تعداد صفحه:(1)
1