لیست داستان ها دفتر این دفتر اسم ندارد!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نبرد جوان پهلوان با پیر پاتال

3.56916093

40 چوب کبریت بی خطر

3.301015902

آخره خوشبختی

0.00113923

آدمی از آن چیزی که شما در آیینه می بینید پست تر است!

5.00211015

آموزش آدمکشی (1)

4.00414658

ارتشی که برای مردن می جنگد نه کشتن.

3.336127718

این داستان اسم ندارد فقط یک پهلوان دارد!

3.00237468

بخاطر یک پنجه پنیر!

1.0013651

دشمنی که به آرزو میرساند!

4.25412408

روباه نماد مکر است یا آدم؟

3.271119534

سیگار کشیدن ممنوع نیست...بکش پسرجون بکش!

3.888181710

معنای مرد بودن

4.50419116

هوس آلوچه و پدری بی پول

4.081325939

وقتی رفتگری عاشق می شود

4.258177115

پسر یک شیره ای

3.005156530

چگونه گوسفندها می توانند گرگ بخورند؟!

1.50213476

کلی گاز از یک سیب

3.405152813

گنج یا دوست !

3.78920899

تعداد صفحه:(1)
1