لیست داستان ها دفتر خلاف

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ترور (قمت دوّم)

0.0018843

ترور (قسمت اوّل)

11252

تعداد صفحه:(1)
1