لیست داستان ها دفتر آن سوی رود

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن سوی رود ........قسمت1

5.0023928

آن سوی رود ........قسمت2

5.0013896

آن سوی رود ........قسمت3

5.0024233

آهنگ زندگی

4.67343716

آهنگ زندگی ........ قسمت 2

5.0014495

آهنگ زندگی ........ قسمت3

5.0024087

برگی از تاریخ

5.0017096

تنهایی

5.0014095

در تاریکی شب

4.00238711

زندگی جدید

3.0021903

شوخی شوخی

5.0023583

فرار

5.0024674

فرمانده

5.00236611

فرمانده2

5.00330312

لالایی گندمزار

5.0013913

وقتی برای عاشقی ......

5.00245111

پایتخت ایران

4.50243712

پشت چراغ قرمز

5.0023944

تعداد صفحه:(1)
1