لیست داستان ها دفتر آن سوی رود

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن سوی رود ........قسمت1

5.0024398

آن سوی رود ........قسمت2

5.0014486

آن سوی رود ........قسمت3

5.0024803

آهنگ زندگی

4.67350116

آهنگ زندگی ........ قسمت 2

5.0014935

آهنگ زندگی ........ قسمت3

5.0024667

برگی از تاریخ

5.0017626

تنهایی

5.0014515

در تاریکی شب

4.00245811

زندگی جدید

3.0022653

شوخی شوخی

5.0024323

فرار

5.0025274

فرمانده

5.00241811

فرمانده2

5.00337512

لالایی گندمزار

5.0014573

وقتی برای عاشقی ......

5.00251111

پایتخت ایران

4.50248812

پشت چراغ قرمز

5.0024614

تعداد صفحه:(1)
1