لیست داستان ها دفتر آن سوی رود

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن سوی رود ........قسمت1

5.0023398

آن سوی رود ........قسمت2

5.0013416

آن سوی رود ........قسمت3

5.0023683

آهنگ زندگی

4.67338316

آهنگ زندگی ........ قسمت 2

5.0013975

آهنگ زندگی ........ قسمت3

5.0023527

برگی از تاریخ

5.0016206

تنهایی

5.0013475

در تاریکی شب

4.00233811

زندگی جدید

3.0021303

شوخی شوخی

5.0023123

فرار

5.0023974

فرمانده

5.00229911

فرمانده2

5.00323912

لالایی گندمزار

5.0013193

وقتی برای عاشقی ......

5.00238311

پایتخت ایران

4.50238912

پشت چراغ قرمز

5.0023274

تعداد صفحه:(1)
1