لیست داستان ها دفتر آن سوی رود

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن سوی رود ........قسمت1

5.0024808

آن سوی رود ........قسمت2

5.0015016

آن سوی رود ........قسمت3

5.0025263

آهنگ زندگی

4.67357216

آهنگ زندگی ........ قسمت 2

5.0015545

آهنگ زندگی ........ قسمت3

5.0025087

برگی از تاریخ

5.0018026

تنهایی

5.0014925

در تاریکی شب

4.00252111

زندگی جدید

3.0023193

شوخی شوخی

5.0024713

فرار

5.0025664

فرمانده

5.00247011

فرمانده2

5.00342612

لالایی گندمزار

5.0015123

وقتی برای عاشقی ......

5.00255911

پایتخت ایران

4.50253312

پشت چراغ قرمز

5.0025164

تعداد صفحه:(1)
1