لیست داستان ها دفتر متوقف در 66!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

لرزش دستام!

1.5026830

شبی از شب های زمستان

0.0017780

قابل توجه م.الف !

4.0017312

تعداد صفحه:(1)
1