لیست داستان ها دفتر زندگی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتش نشان

4.001666212

آلزایمر ‍‍پدرم

2.50424844

بخش اولی کتاب علی خان

3.00221394

تصادف وحشتناک با مادرم

4.00218603

تصادفی که مانه طلاق شد

1.3339923

تفسیر عشق : قسمت اول

2.33627021

جاده و صدقه

4.00111553

خود کشی پدری 70 ساله

3.60511954

خیر و ریا

1.33315614

داستان شکست عشقیم

2.22919809

داستان من و بشکه قسمت اول

1.75414663

دختر ساده هستن

3.00418546

دختر ها خواستگاری می آ\یند

2.00416066

دکتر و پیرمرد

0.00112940

زن .و حیوان

2.33933356

زندانی که حافظ قرآن شد

1.67311822

سرطان و عشق

2.00216122

طلاق تا مرگ

5.00211623

عاشق از جان نمی ترسد. گرگم از هی هی چوپان

1.00113986

عشق ذر زندان

1.50211050

مزد خیانت به عشق

2.7512105968

مقتول مواد فروش

1.00211152

من دختر یه رفتگر

3.67641615

مکه (1)

2.00112252

نامه به همسرم

3.0039356

هوو

5.00126797

پیک موتوری که میلیادر شد

3.25426402

تعداد صفحه:(1)
1