لیست داستان ها دفتر شروع

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزو_قسمت اول

1680

آرزو_قسمت دوم

1940

آرزو_قسمت سوم

2060

به بهانه ی یک تشویق معلم!

5.0019747

تیک نقد!

4.508169016

در کمین تاب

5.0048193

شیشه صبر_ قسمت سوم

1960

شیشه صبر_قسمت اول

2100

شیشه صبر_قسمت دوم

2031

مسافر تنها

5700

مصاحبه!

3.7549255

گریز!

5.00384610

تعداد صفحه:(1)
1