لیست داستان ها دفتر شروع

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزو_قسمت اول

1150

آرزو_قسمت دوم

1340

آرزو_قسمت سوم

1420

به بهانه ی یک تشویق معلم!

5.0019087

تیک نقد!

4.508161816

در کمین تاب

5.0047763

شیشه صبر_ قسمت سوم

1400

شیشه صبر_قسمت اول

1440

شیشه صبر_قسمت دوم

1331

مسافر تنها

5290

مصاحبه!

3.7548745

گریز!

5.00379510

تعداد صفحه:(1)
1