لیست داستان ها دفتر شروع

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزو_قسمت اول

710

آرزو_قسمت دوم

710

آرزو_قسمت سوم

850

به بهانه ی یک تشویق معلم!

5.0018327

تیک نقد!

4.508154716

در کمین تاب

5.0047133

شیشه صبر_ قسمت سوم

280

شیشه صبر_قسمت اول

400

شیشه صبر_قسمت دوم

371

مسافر تنها

4770

مصاحبه!

3.7547975

گریز!

5.00374010

تعداد صفحه:(1)
1