لیست داستان ها دفتر شروع

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرزو_قسمت اول

960

آرزو_قسمت دوم

1030

آرزو_قسمت سوم

1170

به بهانه ی یک تشویق معلم!

5.0018747

تیک نقد!

4.508158316

در کمین تاب

5.0047433

شیشه صبر_ قسمت سوم

1040

شیشه صبر_قسمت اول

1010

شیشه صبر_قسمت دوم

1041

مسافر تنها

5090

مصاحبه!

3.7548405

گریز!

5.00377010

تعداد صفحه:(1)
1