لیست داستان ها دفتر انتها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

قول میدم که خفه شم.

1.001116510

چشم هایش

3.504116012

گریز

4.4059198

تعداد صفحه:(1)
1