لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.0023643

عزیز و برادرها

5.002366515

یلدای بی بی رعنا

5.00381425

استخر و دندان!!

5.0037026

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001148310

نکبت

5.00491525

پس گردنی!!

5.002298617

چه کشیدید شما!!

5.0017746

تعداد صفحه:(1)
1