لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.0029653

عزیز و برادرها

5.002408015

یلدای بی بی رعنا

5.003122525

استخر و دندان!!

5.00311566

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001194210

نکبت

5.004138225

پس گردنی!!

5.002341217

چه کشیدید شما!!

5.00111536

تعداد صفحه:(1)
1