لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.00211283

عزیز و برادرها

5.002422915

یلدای بی بی رعنا

5.003136125

استخر و دندان!!

5.00312886

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001208610

نکبت

5.004153825

پس گردنی!!

5.002355317

چه کشیدید شما!!

5.00112976

تعداد صفحه:(1)
1