لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.0025123

عزیز و برادرها

5.002375215

یلدای بی بی رعنا

5.00391125

استخر و دندان!!

5.0038256

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001159310

نکبت

5.004101025

پس گردنی!!

5.002309417

چه کشیدید شما!!

5.0018606

تعداد صفحه:(1)
1