لیست داستان ها دفتر داستان های سه دقیقه ای!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اونی که همش باهامه ، پاهامه

5.00210013

عزیز و برادرها

5.002412215

یلدای بی بی رعنا

5.003126025

استخر و دندان!!

5.00311826

با شعوری ، بی شعوری!!

5.001198410

نکبت

5.004142625

پس گردنی!!

5.002344817

چه کشیدید شما!!

5.00111956

تعداد صفحه:(1)
1