لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0016282

مستاجر و جنس هايش

3.7547481

آلبوم عكس

1.0036916

آلزايمر

3.0056754

از هر ده تا یکی!

5.0014902

اسكناس كهنه

4.0035931

اعتراض

0.0014720

التماس

2.6735484

ايست!

3.0024651

بازارِ كسب و كار

2.0025980

بخاطر فروش بالا

3.2542934

بخشش پيرمرد

0.0014142

بلا و عذاب

1.0033642

بهتر از من!

3.3333160

بي اجازه!

4.0056561

تاب بازي

3.0024902

تابلوي هشدار

5.0014605

ترسناك ترين موجود!

1.5023476

تصميم گيري

2.3336232

تعطيلات

4.2546480

تنبيه كارمند

4.0015237

توانايي

2.7543621

توليد آشغال

3.2587604

توي ده ثانيه!!

0.0014470

توپ و زمين

5.0014650

ثروت بي مشقت!

4.3335692

جرات

3.5024172

جشنواره شادي و خنده

4.0027422

جلسه جنگ

3.6736794

جنگ مطبوعاتي!

2.7544012

جواب "نه!"

3.0042431

جيغ

1.0014360

حواس جمع

3.0024372

خجالت نمي كشي؟

3.0046224

خدا را سپاس

2.0013940

خردهِ پول

5.0015337

خريد ويلا

1.7543220

خشم و مرد

2.3336250

خصومت

2.6053844

خودكشي

3.0033653

در كتابخانه

0.0015000

دردِ بزرگ

5.0014697

درود

2.6733241

دستور

3.5046980

دعواي خانوادگي

3.7546521

دو تا آدم

2.3335844

ديوانه و روانپزشك

1.0014614

راي

1.0014350

رنگ آميزي قو!

2.7546290

ريشتر

1.5024290

زنبورداري

1.0014020

زيباترين مخلوق

3.0066904

سابقه درخشان

2.2545701

سربازِ مرگ

2.0033422

سه ديوانه

2.0036130

سه پيرمرد - سه كودك

0.0014805

سيب قرمز

3.6735311

شانس و باور

2.5043532

شعار تبليغاتي

3.6733692

شكستگي

2.0044154

شوخي

1.3333260

صعود به دُرفك

0.0014822

صف نانوايي

3.0039282

عيادت سخنران

1.6733520

عينك

3.3333472

غلط املايي

3.5026414

غيبت

5.0015086

فرار ديوانه ها!

0.0014060

فرمول مخترع

4.0036062

فوت

5.00151210

قصه پادشاه

2.7546980

قيمت دو چيز

1.5024470

قيمتِ مخ!

2.7543330

كمر درد، پا درد

5.0015553

كنترل خشم

3.5023520

كينه

3.6736400

ماجراي شوهر بيمار

2.4052461

ماجراي گلِ سر

3.6736402

مادرِ تنها

4.2543620

ماشين فلاني

3.6733692

مداد رنگي

2.0064219

مراسم تجليل

1.0014660

مرد شدن!

3.0033430

مسابقه شكار

1.0014440

ملاقات فيروز

5.0014450

منظم!

3.0032902

نابغه!

4.5024863

نبرد پادشاهان

3.80558813

نصف ، نصف

3.2542526

نقطه سياه

3.6736170

هست ولي نيست!

3.3363346

وصيت پيرمرد

4.2056001

وقتي ما هستيم!

5.0013910

يك عدد درشت بر باد رفته

2.3336580

يك هفته ديگر

2.50640310

پالتو

5.0014520

پدر و طلبكار

2.0054358

پل عابر پياده

5.0015530

پيشنهاد به پادشاه

3.0036072

پُرچونه گي

0.0014720

تعداد صفحه:(1)
1