لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0011922

آلبوم عكس

1.0021426

از هر ده تا یکی!

5.0011392

اعتراض

0.0011470

ايست!

3.0021201

بخشش پيرمرد

0.001592

تاب بازي

3.0021352

تابلوي هشدار

5.0011415

تنبيه كارمند

4.0011667

توي ده ثانيه!!

0.0011060

توپ و زمين

5.0011120

خردهِ پول

5.0011617

در كتابخانه

0.0011450

دردِ بزرگ

5.0011517

ديوانه و روانپزشك

1.0011404

راي

1.0011510

ريشتر

1.5021220

زنبورداري

1.0011130

سه پيرمرد - سه كودك

0.0011545

سيب قرمز

3.6731491

صعود به دُرفك

0.001992

غيبت

5.0011526

فرار ديوانه ها!

0.001360

فوت

5.00119210

قيمت دو چيز

1.502540

كمر درد، پا درد

5.0011183

مراسم تجليل

1.0011520

مسابقه شكار

1.001490

ملاقات فيروز

5.001660

نابغه!

5.0011343

پالتو

5.0011290

پل عابر پياده

5.0011130

پُرچونه گي

0.0011660

تعداد صفحه:(1)
1