لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0012972

آلبوم عكس

1.0034626

از هر ده تا یکی!

5.0012432

اعتراض

0.0012370

ايست!

3.0022071

بخشش پيرمرد

0.0011592

تاب بازي

3.0022392

تابلوي هشدار

5.0012295

ترسناك ترين موجود!

2.001656

تنبيه كارمند

4.0012657

توانايي

2.003921

توي ده ثانيه!!

0.0011970

توپ و زمين

5.0012100

جرات

3.5021662

جلسه جنگ

3.0022834

جنگ مطبوعاتي!

2.0021472

جيغ

1.0011530

حواس جمع

3.0021472

خدا را سپاس

2.0011370

خردهِ پول

5.0012547

خصومت

2.2541244

خودكشي

3.502703

در كتابخانه

0.0012570

دردِ بزرگ

5.0012297

درود

0.001251

ديوانه و روانپزشك

1.0012334

راي

1.0012240

ريشتر

1.5022000

زنبورداري

1.0011800

سربازِ مرگ

2.502772

سه پيرمرد - سه كودك

0.0012325

سيب قرمز

3.6732461

شعار تبليغاتي

3.002862

شكستگي

3.0021314

شوخي

1.502710

صعود به دُرفك

0.0011932

صف نانوايي

2.5021192

عيادت سخنران

2.002990

غيبت

5.0012456

فرار ديوانه ها!

0.0011490

فوت

5.00128010

قيمت دو چيز

1.5021840

قيمتِ مخ!

0.001210

كمر درد، پا درد

5.0012333

كنترل خشم

2.001540

ماشين فلاني

4.502852

مداد رنگي

2.2541539

مراسم تجليل

1.0012300

مرد شدن!

3.002640

مسابقه شكار

1.0011800

ملاقات فيروز

5.0011810

نابغه!

5.0012283

وقتي ما هستيم!

5.0011270

يك هفته ديگر

2.25414510

پالتو

5.0012060

پدر و طلبكار

2.2541798

پل عابر پياده

5.0012210

پُرچونه گي

0.0012460

تعداد صفحه:(1)
1