لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0015302

مستاجر و جنس هايش

3.7546761

آلبوم عكس

1.0036276

آلزايمر

3.0056114

از هر ده تا یکی!

5.0014282

اسكناس كهنه

4.0035091

اعتراض

0.0014060

التماس

2.6734914

ايست!

3.0024061

بازارِ كسب و كار

2.0025390

بخاطر فروش بالا

3.2542384

بخشش پيرمرد

0.0013462

بلا و عذاب

1.0032852

بهتر از من!

3.3332490

بي اجازه!

4.0056001

تاب بازي

3.0024252

تابلوي هشدار

5.0014035

ترسناك ترين موجود!

1.5022826

تصميم گيري

2.3335582

تعطيلات

4.2545760

تنبيه كارمند

4.0014507

توانايي

2.7542761

توليد آشغال

3.2586964

توي ده ثانيه!!

0.0013810

توپ و زمين

5.0014040

ثروت بي مشقت!

4.3335032

جرات

3.5023512

جشنواره شادي و خنده

4.0026832

جلسه جنگ

3.6735554

جنگ مطبوعاتي!

2.7543292

جواب "نه!"

3.0041491

جيغ

1.0013370

حواس جمع

3.0023512

خجالت نمي كشي؟

3.0045634

خدا را سپاس

2.0013230

خردهِ پول

5.0014567

خريد ويلا

1.7542600

خشم و مرد

2.3335700

خصومت

2.6053224

خودكشي

3.0032983

در كتابخانه

0.0014310

دردِ بزرگ

5.0014047

درود

2.6732561

دستور

3.5046390

دعواي خانوادگي

3.7545871

دو تا آدم

2.3335234

ديوانه و روانپزشك

1.0014014

راي

1.0013820

رنگ آميزي قو!

2.7545100

ريشتر

1.5023670

زنبورداري

1.0013480

زيباترين مخلوق

3.0066334

سابقه درخشان

2.2544481

سربازِ مرگ

2.0032762

سه ديوانه

2.0035470

سه پيرمرد - سه كودك

0.0014125

سيب قرمز

3.6734631

شانس و باور

2.5042882

شعار تبليغاتي

3.6733012

شكستگي

2.0043354

شوخي

1.3332650

صعود به دُرفك

0.0014182

صف نانوايي

3.0033602

عيادت سخنران

1.6732890

عينك

3.3332902

غلط املايي

3.5025774

غيبت

5.0014316

فرار ديوانه ها!

0.0013350

فرمول مخترع

4.0035322

فوت

5.00145310

قصه پادشاه

2.7546340

قيمت دو چيز

1.5023840

قيمتِ مخ!

2.7542720

كمر درد، پا درد

5.0014583

كنترل خشم

3.5022900

كينه

3.6735850

ماجراي شوهر بيمار

2.4051841

ماجراي گلِ سر

3.6735662

مادرِ تنها

4.2542910

ماشين فلاني

3.6733072

مداد رنگي

2.0063569

مراسم تجليل

1.0013960

مرد شدن!

3.0032720

مسابقه شكار

1.0013710

ملاقات فيروز

5.0013790

منظم!

3.0032262

نابغه!

4.5024213

نبرد پادشاهان

3.80552913

نصف ، نصف

3.2541756

نقطه سياه

3.6735280

هست ولي نيست!

3.3362706

وصيت پيرمرد

4.2055281

وقتي ما هستيم!

5.0013210

يك عدد درشت بر باد رفته

2.3336070

يك هفته ديگر

2.50634210

پالتو

5.0013840

پدر و طلبكار

2.0053668

پل عابر پياده

5.0014600

پيشنهاد به پادشاه

3.0035262

پُرچونه گي

0.0014090

تعداد صفحه:(1)
1