لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.001772

اعتراض

0.001750

تابلوي هشدار

5.001111

راي

1.001490

سه پيرمرد - سه كودك

0.001475

فوت

5.0019610

مراسم تجليل

1.001560

پُرچونه گي

0.001770

تعداد صفحه:(1)
1