لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0014132

آلبوم عكس

1.0035266

آلزايمر

5.0011164

از هر ده تا یکی!

5.0013122

اعتراض

0.0013000

التماس

4.0013374

ايست!

3.0022731

بازارِ كسب و كار

1.0012810

بخشش پيرمرد

0.0012212

بلا و عذاب

1.0021652

بهتر از من!

4.0011410

تاب بازي

3.0023042

تابلوي هشدار

5.0012935

ترسناك ترين موجود!

1.5021756

تصميم گيري

1.0013732

تعطيلات

5.0012150

تنبيه كارمند

4.0013287

توانايي

2.7541631

توي ده ثانيه!!

0.0012670

توپ و زمين

5.0012900

جرات

3.5022382

جشنواره شادي و خنده

4.0013652

جلسه جنگ

3.0023724

جنگ مطبوعاتي!

2.7542172

جيغ

1.0012200

حواس جمع

3.0022182

خجالت نمي كشي؟

1.0013333

خدا را سپاس

2.0012070

خردهِ پول

5.0013287

خريد ويلا

1.5021490

خصومت

2.6052154

خودكشي

3.0031823

در كتابخانه

0.0013190

دردِ بزرگ

5.0012937

درود

1.5021481

دستور

3.0013150

دو تا آدم

0.0012294

ديوانه و روانپزشك

1.0012894

راي

1.0012760

ريشتر

1.5022630

زنبورداري

1.0012340

سربازِ مرگ

2.0031722

سه ديوانه

1.0013230

سه پيرمرد - سه كودك

0.0013025

سيب قرمز

3.6733251

شانس و باور

2.0031722

شعار تبليغاتي

3.6731902

شكستگي

2.0042204

شوخي

1.3331560

صعود به دُرفك

0.0012762

صف نانوايي

3.0032132

عيادت سخنران

1.6731810

عينك

3.0021812

غلط املايي

0.001454

غيبت

5.0013166

فرار ديوانه ها!

0.0012200

فرمول مخترع

0.0011912

فوت

5.00134410

قيمت دو چيز

1.5022540

قيمتِ مخ!

2.0021570

كمر درد، پا درد

5.0013153

كنترل خشم

3.5021720

كينه

3.001400

مادرِ تنها

4.5021550

ماشين فلاني

3.6731882

مداد رنگي

2.0062459

مراسم تجليل

1.0012810

مرد شدن!

3.0031680

مسابقه شكار

1.0012600

ملاقات فيروز

5.0012450

منظم!

0.001762

نابغه!

5.0012923

وقتي ما هستيم!

5.0011950

يك هفته ديگر

2.50622610

پالتو

5.0012740

پدر و طلبكار

2.0052518

پل عابر پياده

5.0013100

پُرچونه گي

0.0013050

تعداد صفحه:(1)
1