لیست داستان ها دفتر سه خط قصه!

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سوال

0.0012592

آلبوم عكس

1.0034216

از هر ده تا یکی!

5.0012042

اعتراض

0.0012000

ايست!

3.0021731

بخشش پيرمرد

0.0011232

تاب بازي

3.0022022

تابلوي هشدار

5.0011915

تنبيه كارمند

4.0012247

توانايي

2.001260

توي ده ثانيه!!

0.0011530

توپ و زمين

5.0011680

جرات

5.0011131

جلسه جنگ

5.0012054

جنگ مطبوعاتي!

0.001962

جيغ

0.0011030

حواس جمع

3.0021032

خدا را سپاس

0.001870

خردهِ پول

5.0012107

خصومت

5.001222

در كتابخانه

0.0012160

دردِ بزرگ

5.0011897

ديوانه و روانپزشك

1.0012054

راي

1.0011910

ريشتر

1.5021700

زنبورداري

1.0011550

سه پيرمرد - سه كودك

0.0011985

سيب قرمز

3.6732071

شكستگي

0.001482

صعود به دُرفك

0.0011552

صف نانوايي

0.001662

عيادت سخنران

0.001280

غيبت

5.0012076

فرار ديوانه ها!

0.0011100

فوت

5.00124610

قيمت دو چيز

1.5021460

كمر درد، پا درد

5.0011863

مداد رنگي

5.001251

مراسم تجليل

1.0011950

مسابقه شكار

1.0011390

ملاقات فيروز

5.0011450

نابغه!

5.0011893

وقتي ما هستيم!

5.001880

يك هفته ديگر

3.002668

پالتو

5.0011690

پدر و طلبكار

3.0021268

پل عابر پياده

5.0011770

پُرچونه گي

0.0012170

تعداد صفحه:(1)
1