لیست داستان ها دفتر کتاب یازدهم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از کی احمد از خواب می پرید ؟

4.5028779

جای خالی او کنار پنجره

5.0028623

خواب شیرین كلانتر

2.0018652

داستان کوتاه کوردی شبح با ترجمه فارسی

4.508953511

من شما شاعرها رو مي شناسم !

5.0018322

موجودات نیمه شب

4.001690

کتاب یازدهم

4.254120624

گل ها واشک ها

3.6738031

گلدان مارکز

0.0017364

تعداد صفحه:(1)
1