لیست داستان ها دفتر خودکامه سفارشی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتفاق نیفتاد

0.0011830

تاثیر دوست داشتن

5.0019485

خانه خونین عنکبوت

5.0017562

خواب نقاش

5.002103816

خودکامه سفارشی

3.0028946

داستان ناتمام رهگذرکوچه های تنهایی

0.00110498

سرگذشت سكه عتيقه

3.0029943

تعداد صفحه:(1)
1