لیست داستان ها دفتر سایه‌ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

در امتداد شرقي

4.50211711

آن کلاغ، کلاغِ سفید (داستان کوتاه) نوشته‌ی: حسین خسروی

0.0015870

افسون باغ بادام

4.00212833

دیدار

5.0029188

سحر بستان اللوز

2.333130511

عروسی ماه

5.00112920

مصائب اَشکال

0.001260

تعداد صفحه:(1)
1