لیست داستان ها دفتر سایه‌ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

در امتداد شرقي

4.50211891

آن کلاغ، کلاغِ سفید (داستان کوتاه) نوشته‌ی: حسین خسروی

0.0016070

افسون باغ بادام

4.00213053

دیدار

5.0029418

سحر بستان اللوز

2.333133811

عروسی ماه

5.00113150

مصائب اَشکال

1.001830

تعداد صفحه:(1)
1