لیست داستان ها دفتر ماشه را بچکان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

...یعنی چی؟

3.00411892

آرامش کویر

3.7549914

آرد داغ

0.0019462

آن روزهای خوش رفته...

3.00313497

آن سال ها

0.0018353

از گل نازک تر

3.0028962

اشک هایم

5.00110578

باران

3.5029493

جلد قرمز

4.6739732

درنا

1.50211462

دروغ به خاطر من

4.6058986

دلهای لرزان

3.0039793

روزی که دیگر بابا نبود

4.75411252

زنده بگور 2

3.00310893

سالگرد

3.0038377

سقوط

3.2549685

سکه ای برای پروانه

0.0018993

شام آخر ( ماجراهای غضنفر، کارگر شوخ طبع دهداری پیر زاغه)

4.33620329

شبهای تهران 2

3.00212623

عجم

1.00111243

عشق مجازی

3.00411946

غضنفر و پوست هندوانه

3.00814169

قلندر

2.0029342

مارمولک

0.00110848

ماموریت

3.805118014

نزدیک از جنس دور

2.17610845

نگاه

0.0019772

پدر...

3.60510146

پرنده و فال

2.00110896

پرچم متبرک

2.6739692

پل

0.00110430

پناهی

2.00210104

چفیه وگل

5.00211785

تعداد صفحه:(1)
1