لیست داستان ها دفتر ماشه را بچکان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

...یعنی چی؟

3.00411382

آرامش کویر

3.7549514

آرد داغ

0.0019052

آن روزهای خوش رفته...

3.00312917

آن سال ها

0.0017923

از گل نازک تر

3.0028492

اشک هایم

5.00110078

باران

3.5028973

جلد قرمز

4.6739312

درنا

1.50210992

دروغ به خاطر من

4.6058586

دلهای لرزان

3.0039293

روزی که دیگر بابا نبود

4.75410782

زنده بگور 2

3.00310473

سالگرد

3.0037897

سقوط

3.2549255

سکه ای برای پروانه

0.0018583

شام آخر ( ماجراهای غضنفر، کارگر شوخ طبع دهداری پیر زاغه)

4.33619829

شبهای تهران 2

3.00212143

عجم

1.00110633

عشق مجازی

3.00411506

غضنفر و پوست هندوانه

3.00813729

قلندر

2.0028902

مارمولک

0.00110288

ماموریت

3.805111614

نزدیک از جنس دور

2.17610405

نگاه

0.0019272

پدر...

3.6059656

پرنده و فال

2.00110436

پرچم متبرک

2.6739242

پل

0.00110030

پناهی

2.0029644

چفیه وگل

5.00211255

تعداد صفحه:(1)
1