لیست داستان ها دفتر داستانهای ماورایی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تحویل سال

2.60521352

این جوان ها ...

1.00210545

تب داشت

2.754129412

سبز فسفری

1.25412448

مرخصی

2.2059377

پنج ریال برای مدرسه

1.00210292

کوره پز خانه

1.00212912

.......تنها فانوس که نور می دهد

1.0029340

......وناگهان

2.25416302

1- خداوند و نخل

1.60511608

آتش بس ( در جبهه غرب چه گذشت)

2.75411858

آخرین بوسه

3.1315328612

آخرین ستاره

1.80510334

آخرین منزل

1.00210814

آمبولانس

3.17616226

آیینه

0.00111154

اتوبوس

1.25416512

از سری داستانهای : درجبهه غرب چه گذشت؟

1.00111909

ازدواج های بند انگشتی

2.00319160

استخوان شکسته

2.71716019

التیماتوم

1.0029613

انتقام

2.50212326

با چشم شعر

1.00210609

بابا جا موند

2.50211072

باز نشسته

1.00211918

بازنشسته ها

2.33613454

تصمیم برای توست

2.754111611

تفاهم

1.3339191

تمدن

1.00310267

تو عاشق نیستی

1.00217748

حاج رضا

2.20510770

حاج رضا

2.33619494

حادثه

1.33319476

حوض پر از آب بود

2.33311603

خائن

1.75413016

خاطرات گره خورده

1.00217942

خط کوتاه ( در جبهه غرب چه گذشت)

3.147179812

داستانهای جبهه ( آی قلبم)

1.00218520

دختر باران

1.20514280

دلشدگان

3.00210869

دلی از عزا در بیاوریم

2.504181114

دلیل

3.57710847

دوران...

3.0029113

دیوار روبرو

1.0028962

رؤیاهایت

3.4059643

زندگی بدون عشق

1.7549842

زنـــــــــــــده بگـــــــــــــور

2.00318924

سعید خان جهود

1.00312583

سنگر و قفس

1.00311100

سُـــــــــــــــــرور

2.405158814

شب

1.002134211

صعود

2.2549813

طنّاز

2.00412079

عابر

1.80513056

عبور از زندگی

2.00810733

عجب بکش بکشی شده

2.33316144

عروسی بعد از مرخصی

1.003158811

عریضه نویس

1.805169713

عشق

2.0049205

عیدانه هموطنان زلزله زده

3.004132710

غم علمدار چه بود؟

1.0029875

فاصله

1.00210697

فکر تو

1.00310755

قلک مادر بزرگ

3.67611584

قیامت شده بود

1.33320162

قیچی

1.00212101

ماشه را بچکان...

1.00310810

مستانه های باد...

1.805143612

ملوس

2.00419718

منزل جانان

2.00311744

نازنین

1.00218926

نزدیک از جنس دور

2.00310238

نوش و نیش

0.0019616

نویسنده

1.00310970

نویسنده روی بام

1.00210880

نیشه

1.00515293

هر پایان را آغازی هست

1.00213214

هوای کودکی

2.33311166

وسواس

2.336283211

وقتی که باغچه می میرد ...

2.33311125

پایان جنگ از منظری دیگر

2.2549787

پاییز که شد

3.00614146

پرده ها

1.00211720

پرستو

3.33314834

پستچی ها

1.80516112

پشه های جنوب غریب گز می شوند!

2.25414118

پنجره

1.004121211

پنجره بسته بماند...

2.50211276

چهار راه عشق

1.00210867

کتانی

3.00312664

کپی

1.60512845

گردش به دور صفر

1.754116910

گلنار

1.50425202

گلنار ( کامل شده )

2.50216219

گنجشک

2.33311762

تعداد صفحه:(1)
1