لیست داستان ها دفتر داستانهای ماورایی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تحویل سال

2.60522622

این جوان ها ...

1.00211325

تب داشت

2.754140112

سبز فسفری

1.25413228

مرخصی

2.20510457

پنج ریال برای مدرسه

1.00211252

کوره پز خانه

1.00213792

.......تنها فانوس که نور می دهد

1.00210210

......وناگهان

2.25417512

1- خداوند و نخل

1.60512638

آتش بس ( در جبهه غرب چه گذشت)

2.75412678

آخرین بوسه

3.1315340812

آخرین ستاره

1.80511294

آخرین منزل

1.00211784

آمبولانس

3.17617816

آیینه

0.00112144

اتوبوس

1.25417432

از سری داستانهای : درجبهه غرب چه گذشت؟

1.00112779

ازدواج های بند انگشتی

2.00320100

استخوان شکسته

2.71717009

التیماتوم

1.00210523

انتقام

2.50213306

با چشم شعر

1.00211529

بابا جا موند

2.50211962

باز نشسته

1.00212718

بازنشسته ها

2.33614364

تصمیم برای توست

2.754122411

تفاهم

1.33310061

تمدن

1.00311367

تو عاشق نیستی

1.00218678

حاج رضا

2.20511680

حاج رضا

2.33620464

حادثه

1.33320276

حوض پر از آب بود

2.33312443

خائن

1.75413956

خاطرات گره خورده

1.00219162

خط کوتاه ( در جبهه غرب چه گذشت)

3.147189112

داستانهای جبهه ( آی قلبم)

1.00219490

دختر باران

1.20515210

دلشدگان

3.00211929

دلی از عزا در بیاوریم

2.504193214

دلیل

3.57711947

دوران...

3.00210133

دیوار روبرو

1.0029792

رؤیاهایت

3.40510503

زندگی بدون عشق

1.75410642

زنـــــــــــــده بگـــــــــــــور

2.00319934

سعید خان جهود

1.00313563

سنگر و قفس

1.00312020

سُـــــــــــــــــرور

2.405166614

شب

1.002143211

صعود

2.25410673

طنّاز

2.00412859

عابر

1.80513936

عبور از زندگی

2.00811403

عجب بکش بکشی شده

2.33317064

عروسی بعد از مرخصی

1.003166011

عریضه نویس

1.805179013

عشق

2.00410185

عیدانه هموطنان زلزله زده

3.004142910

غم علمدار چه بود؟

1.00210675

فاصله

1.00211527

فکر تو

1.00311675

قلک مادر بزرگ

3.67612434

قیامت شده بود

1.33320982

قیچی

1.00212851

ماشه را بچکان...

1.00311490

مستانه های باد...

1.805152612

ملوس

2.00420738

منزل جانان

2.00312494

نازنین

1.00219736

نزدیک از جنس دور

2.00311078

نوش و نیش

0.00110256

نویسنده

1.00311730

نویسنده روی بام

1.00211670

نیشه

1.00516063

هر پایان را آغازی هست

1.00214144

هوای کودکی

2.33311756

وسواس

2.336292111

وقتی که باغچه می میرد ...

2.33311905

پایان جنگ از منظری دیگر

2.25410577

پاییز که شد

3.00614986

پرده ها

1.00212430

پرستو

3.33315504

پستچی ها

1.80516882

پشه های جنوب غریب گز می شوند!

2.25414828

پنجره

1.004129011

پنجره بسته بماند...

2.50212066

چهار راه عشق

1.00211837

کتانی

3.00313534

کپی

1.60513675

گردش به دور صفر

1.754123910

گلنار

1.50426292

گلنار ( کامل شده )

2.50217109

گنجشک

2.33312602

تعداد صفحه:(1)
1