لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.805126916

توسن خیال

1.00211958

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0017944

حکم جلب

5.0017662

حیدر حیدری حیدر....

5.0019094

دوان دوان می آید

2.40512379

زندگی...

2.504129914

سالگرد

2.001131215

طوقی

4.75412565

غُلومی

5.0018802

فقط سوت می زدم

5.0017660

قلنج

3.002140517

متخصص

1.502128310

منزل جانان

0.0014170

مُخ خوری...

0.00111134

نقاش ماهر

5.0019976

پرچم متبرک

3.00211955

کیف زنانه

0.0014302

تعداد صفحه:(1)
1