لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.805115616

توسن خیال

1.00210878

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0016894

حکم جلب

5.0016482

حیدر حیدری حیدر....

5.0017634

دوان دوان می آید

2.40511559

زندگی...

2.504118614

سالگرد

2.001119515

طوقی

4.75411545

غُلومی

5.0017572

فقط سوت می زدم

5.0016640

قلنج

3.002127917

متخصص

1.502114810

منزل جانان

0.0012810

مُخ خوری...

0.00110184

نقاش ماهر

5.0018716

پرچم متبرک

3.00210945

کیف زنانه

0.0012942

تعداد صفحه:(1)
1