لیست داستان ها دفتر شبهای تهران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

چای را دم کن آمدم

3.805112316

توسن خیال

1.00210408

جنگ با یک دانه کبریت شروع می شود

0.0016574

حکم جلب

5.0015872

حیدر حیدری حیدر....

5.0017054

دوان دوان می آید

2.40511269

زندگی...

2.504114614

سالگرد

2.001116115

طوقی

4.75411285

غُلومی

5.0017132

فقط سوت می زدم

5.0016200

قلنج

3.002123617

متخصص

1.502109910

منزل جانان

0.0012120

مُخ خوری...

0.0019734

نقاش ماهر

5.0017976

پرچم متبرک

3.00210505

کیف زنانه

0.0012272

تعداد صفحه:(1)
1