لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00389815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00594612

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002112838

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001106621

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002107141

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005119028

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00298023

آه آناستازیا دخترم

4.20585312

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00169611

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0029587

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33377414

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0032951

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0012822

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0011841

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0041894

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5021833

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0011803

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0011442

آه آناستازیا دخترم (42)

4.673720

آه آناستازیا دخترم -7

4.25491127

آه آناستازیا دخترم -8

5.00295319

آه آناستازیا دخترم -9

5.00495921

آه آناستازیا دخترم 13

5.00161911

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0014957

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0012820

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003101432

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001470928

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336131252

خواب راحت

5.005123820

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003102731

زودتر ازهمه

5.004109433

سخنران سخندان

4.605902

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004106533

عکس یادگاری

5.00284415

غزال

5.002164722

مترو صادقیه

0.001133011

مجسمه

3.67387926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00295118

نصف هندوانه

5.002113224

وقتی شکست

5.001102821

چهره ی ماندگار

4.673105112

کدام سود؟

4.004107625

گیسو (11)

5.001900

گیسو (11)

5.002880

گیسو (6)

5.002972

گیسو (8)

3.0021263

گیسو (9)

5.0011210

گیسو 7

3.4051134

گیسو(1)

5.0021200

گیسو(10)

3.001950

گیسو(10)

5.002914

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.754770

گیسو(13) قسمت آخر

5.002894

گیسو(2)

4.0021210

گیسو(3)

5.0021120

گیسو(4)

5.002981

گیسو(5)

5.0021242

تعداد صفحه:(1)
1