لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00348615

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00556412

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00286638

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00181821

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00280141

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00590228

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00270523

آه آناستازیا دخترم

4.20557511

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00130311

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0025687

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33336214

آه آناستازیا دخترم -7

4.25465827

آه آناستازیا دخترم -8

5.00264119

آه آناستازیا دخترم -9

5.00462621

آه آناستازیا دخترم 13

5.00128511

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0011304

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00378332

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001445528

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336100152

خواب راحت

5.00599020

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00379531

زودتر ازهمه

5.00480333

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00483733

عکس یادگاری

5.00255015

غزال

5.002126922

مترو صادقیه

0.001109911

مجسمه

3.67359526

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00265818

نصف هندوانه

5.00286924

وقتی شکست

5.00176621

چهره ی ماندگار

4.67383512

کدام سود؟

4.00484525

تعداد صفحه:(1)
1