لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00319015

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00526712

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00265538

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00154221

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00255241

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00565528

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00247623

آه آناستازیا دخترم

4.20528311

آه آناستازیا دخترم -7

4.25438627

آه آناستازیا دخترم -8

5.00234619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00432621

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00353532

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001420828

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33670250

خواب راحت

5.00572220

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00355331

زودتر ازهمه

5.00459633

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00464333

عکس یادگاری

5.00226215

غزال

5.00298522

مترو صادقیه

0.00184211

مجسمه

3.67332026

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00243418

نصف هندوانه

5.00259324

وقتی شکست

5.00153521

چهره ی ماندگار

4.67359312

کدام سود؟

4.00458525

تعداد صفحه:(1)
1