لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00352715

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00561312

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00289438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00185121

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00283541

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00593428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00273223

آه آناستازیا دخترم

4.20560811

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00134511

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0026057

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33340114

آه آناستازیا دخترم -7

4.25469227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00267819

آه آناستازیا دخترم -9

5.00466521

آه آناستازیا دخترم 13

5.00131411

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0011774

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00381032

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001449228

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336103952

خواب راحت

5.005101720

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00382731

زودتر ازهمه

5.00484033

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00486433

عکس یادگاری

5.00259415

غزال

5.002132122

مترو صادقیه

0.001112711

مجسمه

3.67362926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00269518

نصف هندوانه

5.00289424

وقتی شکست

5.00179321

چهره ی ماندگار

4.67386212

کدام سود؟

4.00487325

تعداد صفحه:(1)
1