لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00396615

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.005101112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002117538

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001111921

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002111841

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005124028

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002102923

آه آناستازیا دخترم

4.20589912

آه آناستازیا دخترم (0)

4.3331112

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00174411

آه آناستازیا دخترم (15)

5.00210067

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33382914

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0033601

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0013612

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0012461

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0042434

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5022593

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0012423

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0011992

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6731820

آه آناستازیا دخترم -7

4.25496527

آه آناستازیا دخترم -8

5.00298519

آه آناستازیا دخترم -9

5.004103921

آه آناستازیا دخترم 13

5.00167011

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0015507

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0013470

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003106132

آینده ی آزادی

5.0011582

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001474928

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336136752

خواب راحت

5.005128120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003106431

زودتر ازهمه

5.004115133

سخنران سخندان

4.6052012

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004110933

عکس یادگاری

5.00289615

غزال

5.002171222

مترو صادقیه

0.001136411

مجسمه

3.67391326

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00299618

نصف هندوانه

5.002118924

وقتی شکست

5.001106721

چهره ی ماندگار

4.673108312

کدام سود؟

4.004111125

گوک،کل بخش اول

4.6731113

گیسو (11)

5.0011770

گیسو (11)

5.0021760

گیسو (6)

5.0021522

گیسو (8)

3.0022183

گیسو (9)

5.0012060

گیسو 7

3.4051744

گیسو(1)

5.0021750

گیسو(10)

3.0031840

گیسو(10)

5.0021774

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7541620

گیسو(13) قسمت آخر

5.0021794

گیسو(2)

4.0021810

گیسو(3)

5.0021820

گیسو(4)

5.0021591

گیسو(5)

5.0022032

تعداد صفحه:(1)
1