لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00343315

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00551612

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00282438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00177521

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00276641

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00585928

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00266523

آه آناستازیا دخترم

4.20552711

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00125611

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0025337

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33330914

آه آناستازیا دخترم -7

4.25462227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00259419

آه آناستازیا دخترم -9

5.00458521

آه آناستازیا دخترم 13

5.00125311

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00374632

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001440928

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33694252

خواب راحت

5.00595620

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00375331

زودتر ازهمه

5.00476533

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00480633

عکس یادگاری

5.00250915

غزال

5.002121322

مترو صادقیه

0.001105911

مجسمه

3.67355326

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00262118

نصف هندوانه

5.00283124

وقتی شکست

5.00172221

چهره ی ماندگار

4.67380112

کدام سود؟

4.00480825

تعداد صفحه:(1)
1