لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00374015

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00580512

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002101038

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00196221

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00295741

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005107728

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00285323

آه آناستازیا دخترم

4.20575811

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00155511

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0028187

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33363414

آه آناستازیا دخترم (31)

5.0021391

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0011052

آه آناستازیا دخترم -7

4.25481027

آه آناستازیا دخترم -8

5.00284519

آه آناستازیا دخترم -9

5.00483821

آه آناستازیا دخترم 13

5.00148911

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0013537

آه آناستازیا دخترم(32)

0.0011110

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00391432

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001459728

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336118052

خواب راحت

5.005114320

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00392831

زودتر ازهمه

5.00496733

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00496733

عکس یادگاری

5.00274015

غزال

5.002149522

مترو صادقیه

0.001122711

مجسمه

3.67377826

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00283018

نصف هندوانه

5.002102124

وقتی شکست

5.00190421

چهره ی ماندگار

4.67395412

کدام سود؟

4.00498025

تعداد صفحه:(1)
1