لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00394615

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00599312

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.002116238

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.001110421

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.002110041

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005122428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.002101223

آه آناستازیا دخترم

4.20588812

آه آناستازیا دخترم (0)

4.333582

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00173011

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0029937

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33381414

آه آناستازیا دخترم (31)

4.0033381

آه آناستازیا دخترم (33)

0.0013402

آه آناستازیا دخترم (34)

5.0012301

آه آناستازیا دخترم (35)

4.0042304

آه آناستازیا دخترم (36)

4.5022313

آه آناستازیا دخترم (37)

5.0012233

آه آناستازیا دخترم (41)

5.0011812

آه آناستازیا دخترم (42)

4.6731520

آه آناستازیا دخترم -7

4.25495227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00297819

آه آناستازیا دخترم -9

5.004101921

آه آناستازیا دخترم 13

5.00165111

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0015307

آه آناستازیا دخترم(32)

5.0013240

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.003104632

آینده ی آزادی

5.0011242

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001473428

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336135752

خواب راحت

5.005126920

خواب راحت (قسمت آخر)

5.003105331

زودتر ازهمه

5.004113033

سخنران سخندان

4.6051672

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.004109433

عکس یادگاری

5.00288615

غزال

5.002169622

مترو صادقیه

0.001135811

مجسمه

3.67390226

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00298218

نصف هندوانه

5.002117224

وقتی شکست

5.001105621

چهره ی ماندگار

4.673107312

کدام سود؟

4.004110225

گوک،کل بخش اول

4.673431

گیسو (11)

5.0011550

گیسو (11)

5.0021480

گیسو (6)

5.0021392

گیسو (8)

3.0021883

گیسو (9)

5.0011830

گیسو 7

3.4051624

گیسو(1)

5.0021600

گیسو(10)

2.0021600

گیسو(10)

5.0021554

گیسو(12) از سیزده قسمت

3.7541460

گیسو(13) قسمت آخر

5.0021544

گیسو(2)

4.0021650

گیسو(3)

5.0021630

گیسو(4)

5.0021421

گیسو(5)

5.0021842

تعداد صفحه:(1)
1