لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.003557

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00512312

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00254438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00142521

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00245041

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00550828

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00236823

آه آناستازیا دخترم

4.20516111

آه آناستازیا دخترم -7

4.25427127

آه آناستازیا دخترم -8

5.00223819

آه آناستازیا دخترم -9

5.00422621

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00342932

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001410428

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33657550

خواب راحت

5.00558920

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00346031

زودتر ازهمه

5.00448033

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00454033

عکس یادگاری

5.00214615

غزال

5.00285522

مترو صادقیه

0.00171811

مجسمه

3.67319226

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00231318

نصف هندوانه

5.00247924

وقتی شکست

5.00140921

چهره ی ماندگار

4.67350212

کدام سود؟

4.00446925

تعداد صفحه:(1)
1