لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00364315

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00571612

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00294438

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00191221

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00290241

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.005101428

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00278823

آه آناستازیا دخترم

4.20568411

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00146911

آه آناستازیا دخترم (15)

5.0027197

آه آناستازیا دخترم (21)

3.33352514

آه آناستازیا دخترم -7

4.25476427

آه آناستازیا دخترم -8

5.00277219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00477121

آه آناستازیا دخترم 13

5.00141311

آه آناستازیا دخترم(22)

5.0012685

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00386932

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001455128

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.336111952

خواب راحت

5.005107120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00387631

زودتر ازهمه

5.00490033

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00491533

عکس یادگاری

5.00267015

غزال

5.002141722

مترو صادقیه

0.001117511

مجسمه

3.67371926

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00276518

نصف هندوانه

5.00295824

وقتی شکست

5.00184421

چهره ی ماندگار

4.67390912

کدام سود؟

4.00492225

تعداد صفحه:(1)
1