لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00328815

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00538112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00273038

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00163821

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00265341

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00574328

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00256623

آه آناستازیا دخترم

4.20538611

آه آناستازیا دخترم (14)

5.00113111

آه آناستازیا دخترم -7

4.25448827

آه آناستازیا دخترم -8

5.00245019

آه آناستازیا دخترم -9

5.00444021

آه آناستازیا دخترم 13

5.00114011

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00362932

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001429728

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33680950

خواب راحت

5.00584120

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00364331

زودتر ازهمه

5.00466833

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00471633

عکس یادگاری

5.00237015

غزال

5.002108122

مترو صادقیه

0.00193811

مجسمه

3.67341826

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00251018

نصف هندوانه

5.00270824

وقتی شکست

5.00161721

چهره ی ماندگار

4.67368912

کدام سود؟

4.00469125

تعداد صفحه:(1)
1