لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00314415

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00521112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00262238

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00150021

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00251441

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00561328

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00243623

آه آناستازیا دخترم

4.20524011

آه آناستازیا دخترم -7

4.25434227

آه آناستازیا دخترم -8

5.00230219

آه آناستازیا دخترم -9

5.00430021

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00349932

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001416428

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33665450

خواب راحت

5.00567420

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00351131

زودتر ازهمه

5.00455533

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00460133

عکس یادگاری

5.00221815

غزال

5.00293822

مترو صادقیه

0.00179611

مجسمه

3.67326326

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00239018

نصف هندوانه

5.00255424

وقتی شکست

5.00149021

چهره ی ماندگار

4.67355912

کدام سود؟

4.00453625

تعداد صفحه:(1)
1