لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00324115

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00532112

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00269038

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00158921

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00260041

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00570228

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00251923

آه آناستازیا دخترم

4.20533211

آه آناستازیا دخترم (14)

5.001639

آه آناستازیا دخترم -7

4.25442827

آه آناستازیا دخترم -8

5.00239319

آه آناستازیا دخترم -9

5.00437721

آه آناستازیا دخترم 13

5.00110411

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00357932

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001424428

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33675050

خواب راحت

5.00578020

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00359831

زودتر ازهمه

5.00462433

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00468033

عکس یادگاری

5.00230815

غزال

5.002103022

مترو صادقیه

0.00188211

مجسمه

3.67336526

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00246918

نصف هندوانه

5.00264224

وقتی شکست

5.00157321

چهره ی ماندگار

4.67363512

کدام سود؟

4.00463725

تعداد صفحه:(1)
1