لیست داستان ها دفتر داستانهای غزال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

#آه_آناستازیا_دخترم(12)

5.00310115

#آه_آناستازیادخترم (11)

5.00516212

آه ، آناستازیا دخترم (1)

5.00257738

آه ، آناستازیا دخترم (6)

5.00145721

آه ،آناستازیا دخترم (3)

5.00247941

آه ،آناستازیا دخترم (4)

5.00556928

آه ،آناستازیا دخترم (5)

5.00239823

آه آناستازیا دخترم

4.20519911

آه آناستازیا دخترم -7

4.25430127

آه آناستازیا دخترم -8

5.00226619

آه آناستازیا دخترم -9

5.00425621

آه، آناستازیا دخترم (2)

5.00345932

اول صبی یک کامنت برای (آخرین مریض)

5.001413328

با یک بال هم می شود پرواز کرد

4.33661350

خواب راحت

5.00562820

خواب راحت (قسمت آخر)

5.00348231

زودتر ازهمه

5.00451733

سرود آنکه ،نه ،گفت :(آری) ونه ،گفت:(نه)

5.00457133

عکس یادگاری

5.00218315

غزال

5.00289322

مترو صادقیه

0.00175511

مجسمه

3.67322226

مگس کش و تفسیر هنر و ادبیات

5.00234218

نصف هندوانه

5.00251624

وقتی شکست

5.00144021

چهره ی ماندگار

4.67352712

کدام سود؟

4.00449525

تعداد صفحه:(1)
1