آه ،آناستازیا دخترم (4)


آه ، آناستازیا دخترم (4)

بهترست ابتدا بحث فرم و محتوارا که بسیار مهم است ، بجایی برسانیم . حتما زیر شش سال بودم ، چون مدرسه نمی رفتم. یکی از پرسشهایی که از پدرم پرسیدم ،این بود . پرسیدم پدر :(با اشاره بمیوه های انار که در حیاطمان بود) چرا انار می ترکه ؟ پدر باهمون صدای زنگدار مهربانش گفت : چون آب میخوره ، زیاد می رسه و می ترکه.و یکروز پاییز که کنارش ایستاده بودم وداشت پر شدن حوضچه های زیر درختان انار را نگاه می کرد ، گفت فردا صبح زود نشونت میدم چجوری انارا می ترکن.
خواب آلود بودم که فهمیدم بغلم کرده وآورده بیرون وازمن می پرسد: نمی خواستی دستشویی بری؟ گفتم : چرا و بعد ازآن که هوا کمی روشن شده بود ،مرا نزدیک همان حوضچه ها آورد تا ترکیدن انارها را ببینم .آب حوضچه ها تا نیمه بخورد زمین رفته بود ؟ دست و صورتش را شست ومنهم همان کار را کردم . آب در نسیم صبحگاهی خیلی سرد شده بود . وقتی همه چیز ساکت شد، ناگهان صدای ترکیدن اناری را شنیدم . بدقت در جهت آمدن صدا نگاه کردم انار ترکیده را تقریبا در بالای درخت ، دیدم و چون دستم نمی رسید پدرم آنرا چید و گفت: اگر درختارو الان که هوا خنکه آب میدادیم، ترکیدنی در کار نبود .اما دیروز ظهر هوا گرم شده بود که نوبت آبمان شد.انار شکسته رو کاملا باز کردم چقدر آبدار و شیرین بودو پوست ترکیده اش چقدر سفت ! بعدها فهمیدم که ارگانیسم درخت آب و غذارا ببالاترین نقطه ی درخت رسانده و بشدت بداخل انار فرستاده و کار پوسته ی انار که محافظت از محتویات آن بوده در اثر سرد شدن ،جمع شده و بیش از حد معمول مقاومت نشان داده و محتویات در حال رشد ، پوسته را ترکانده است . البته انار که خود یک جنین ست همانند یک تخم مرغ بناچار هنگام تولد میترکد ، اما بخاطر آبیاری در گرما و رشد میوه از درون در خنکای صبح این اتفاق زودرس شده بود. حالا این ترکیدن که درحالت عادی به آن تولد میگوییم . در تمام حیوانات و گیاهان چه در بدنشان باشد و چه بیرون نیز تولد میگوییم .تمام جهان بنظر دانشمندان فیزیک در لحظات بسیار کوچک پوست می اندازند و متولد میشوند . عمل غنی سازی عکس این شیوه است .فقط هنر و اندیشه هم اینگونه نیست ، بلکه تمام تراوشهای معنوی این جهان نیز اینگونه درحال پویندگی وتطورست. این دو جزء یک پدیده ، جداشدنی نیستند ، ما با توجه بصفتهای بارز آنان ، آنهارا جدا میکنیم .پوسته ی انار و تخم مرغ بایستی مقاوم باشد تا محتوا را در مقابل عوامل خارجی حفظ کند و محتوا( درونه) هم بایستی پویا باشد.محتوایی بنام اندیشه ، با واژگان شکل گرفته ومتولد می شود. اندیشه با گِل، مجسمه و با رنگ، نقاشی و .. اشکال مختلف هنر ظاهر میشود . با تغییر اندیشه ، فرم (پوسته ) نیز تغییر می کند ؛ تغییر واژگان(که در طول تاریخ در اثر نیروی اندیشه میشکند و دگر گون می شود) بر اساس شاخه های مختلف زبانشناسی مورد مطالعه قرار میگیرد . واژگان که نوعی ابزار بیان اندیشه هستند. این واژگان در لهجه ها و زبانهای مختلف، با آوازهای گوناگون بزبان می آیند. براساس قراردادی عملی ، ساخته و بکار می روند . زمینه ساخت واژگان بستر کار و اندیشه ی بشراست. آیا درست است که از اصالت کلمه و فراتر مکتب اصالت کلمه که خود بخود اندیشه ای را بیان نمی کند ، بحث شود؟ واحد بیان اندیشه و منظور انسان ،جمله است .اگر هر کلمه از جمله حذف شود ،جمله ناقص می شود . حال با این بیان ،کلمه چه چیزی را می رساند . کلمه مرکب (ماهواره درایران) ماه وقمر ساخته ودست ساز بشرست اما درافغانستان نام دیگرِ (نگار)ست . فرمالیستها (پوسته گرایان) چندان بمحتوا توجه ندارند. بصنعت وتکنیک بیشتر توجه دارند .اینان دستور ها وآئین هایی را در فرم می آموزند و براحتی تن بتغییر آن نمی دهند . فرم پرستان معمولا مضمون و محتوای تکراری یا پیش پا افتاده را در اشکال و فرمهای زیبا می آرایند و یکدیگر را بابت این کار مورد تحسین قرار می دهند. اما معنی گرایان ، فرم و پوسته را در اختیار محتوای خود قرار می دهند . مولوی برای بیان اندیشه ی بلند خود براحتی ، شکل مثنوی را مورد استفاده قرار میدهد . گاهی آئین و فن شکل را فدای معنی و محتوای گفتار خود قرار می دهد. از ابتدای پیدایش هنر و اندیشه دو نوع تفکر در خصوص آن شکل گرفته است . پویا گرایان طرفدار محتوا و ایستا گرایان طرفدار فرم . مکتبهای هنری بمثابه واحد همگون اندیشه ی بخشی از بشر اندیشمند تا مدت زیادی پرچمدار هنر و اندیشه بوده اند . بر اساس ضرورتهایی پدید آمده رشد کرده و مرده اند . واز مرگشان ، مکتب جدیدی روییده است .بازهم میبینی دخترم با پرسشهای زیادی روبرو می شویم . توهم همانند بسیاری از همسالانت و نیز مردم ازین بحث ها خسته میشوی سعی میکنم ساده تر صحبت کنم و بگویم چرا مدرسان باستانی ی فلسفه و منطق ، قلمبه و سلمبه، باین بحثهای اساسی می پردازند . فیلسوفان جهان هم ازدو دیدگاه بجهان نگریسته اند ؛ برخی بنمو د و برخی بماهیت .بنابراین آنهاهم دارای دو منطق شده اند ؛ منطق پویا و منطق ایستا. منطق ابزارشناخت فلسفی است.درآینده برای بیان ،چیستی مکتبها مجبوریم ازین منطق ها استفاده کنیم.

ادامه دارد...

شکل قلم:F اندازه قلم:  A A   رنگ قلم:                       پس زمینه:                    
امتیاز: 5.0 از 5 (مجموع 5 رای)
نسخه چاپی  اضافه کردن به لیست Favorites  دعوت از یک دوست برای دیدن این صفحه  فرستادن این داستان با نامه  گذاشتن این داستان در وبلاگ یا سایت خودتان  تاریخ ثبت و شماره سریال داستان لینک ثابت این داستان  گزارش خطا یا تخلف یا محتوای نامناسب   رای برای این داستان

0

ح شریفی ,م.فرياد ,آزاده اسلامی ,شيدا سهرابى , زینب ارونی ,عاطفه حجابی دخت ایمن ,رضا فرازمند , ناصرباران دوست ,نرجس علیرضایی سروستانی , ک جعفری ,مریم مقدسی ,الف.اندیشه ,شهره کبودوندپور ,حمید جعفری (مسافر شب) ,بهروزعامری ,فرزانه رازي ,زهرابادره (آنا) ,


این داستان را خواندند (اعضا)

بهروزعامری (16/11/1394),سحر ذاکری (16/11/1394), ناصرباران دوست (16/11/1394),مریم مقدسی (16/11/1394),زهرابادره (آنا) (16/11/1394),الف.اندیشه (16/11/1394),آزاده اسلامی (16/11/1394),عاطفه حجابی دخت ایمن (16/11/1394),نرجس علیرضایی سروستانی (16/11/1394),شيدا سهرابى (16/11/1394),فرزانه رازي (16/11/1394),عباس پیرمرادی (16/11/1394),حمید جعفری (مسافر شب) (16/11/1394), زینب ارونی (17/11/1394),داوود فرخ زاديان (17/11/1394),کریم پورکرم (17/11/1394),م.فرياد (17/11/1394),همایون به آیین (17/11/1394), ک جعفری (17/11/1394),آزاده اسلامی (17/11/1394),رضا فرازمند (17/11/1394),شهره کبودوندپور (18/11/1394),فاطمه زردشتی نی‌ریزی (20/11/1394),فاطمه رنجبر (28/11/1394),سحر ذاکری (6/1/1395),

نقطه نظرات

نام: بهروزعامری کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 11:18

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام دوستان

گاهی در کامنتها سوالهایی میبینم که در 1و2و3 همین مقاله نوشته ام اگر حوصله داشتید از اول بخونید.

@};- @};- @};-


نام: ناصرباران دوست کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 11:44

نمایش مشخصات ناصرباران دوست درود بر استاد عامری عزیز
عرض ادب وارادت
بسیار عالی دارید کم کم مفهوم مدرنیسم و پست مدرنیسم و ضرورت آن را و چگونگی شکل گیری اش را بهمون حالی میفرمایید.


پاینده باشید استاد


@ ناصرباران دوست توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 00:42

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

بله سعی کردم از همین حال بگذشته هم بروم


ممنونم از الطفاتتون@};- @};- @};-


نام: زهرابادره (آنا) کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 11:49

نمایش مشخصات زهرابادره (آنا) سلام بر استاد عزيز و گرانقدر
مقاله هاي علمي ادبي بسيار مفيد و سودمندي كه در عين زيبايي ملموس است از جمله امتيازي كه دارد سادگي لحن آموزه ها و همچنين لحن عطوفانه اي كه ممزوج آن شده است ، اين بار نيز مقاله را صدچندان دلنشين كرده است
اميدوارم در آينده نزديك شاهد چاپ اين اثر مهم ادبي بشويم
سپاسگزار قلم شگفت انگيزتان
برايتان اوقاتي خوش و سرشار از تندرستي آرزومندم @};- @};- @};- @};- @};-


@زهرابادره (آنا) توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 00:44

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی


سپاس از شما که هنرتان را یواش یواش رو میکنید


از حضور صمیمانتون بسیار سپاسگزارم


@};- @};- @};-


نام: الف.اندیشه کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 12:07

نمایش مشخصات الف.اندیشه درود بر شما جناب عامری عزیز

بسیار عالی و پرمفهوم و آموزنده .

ممنون که می نویسید و از وجود و قلمتون استفاده می کنیم .

شاد و پیروز باشید.@};- @};- @};-


@الف.اندیشه توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 00:45

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

من فکر میکنم این عکس مال خودتونه وراحت براش می نویسم

خوشحالم از لطف و نظرتون


@};- @};- @};-


نام: نرجس علیرضایی سروستانی کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 13:46

نمایش مشخصات نرجس علیرضایی سروستانی سلام و عرض ارادت به استاد عامری گرامی:)
من یه چیز دیگه هم دیدم ..این که انار های برخی مناطق از بس پوست کلفت هستن ..هرچی هم گرما و سرما بخورن طوریشون نمیشه :D :D اون پوست نازک ها هستن ..اونهایی ک ظرافت دارن اونهایی ک حساس هستن .. اونهایی ک دنبال فهمیدن و فهماندن هستن ..اون هایی ک دوست دارن از محتویات مغزشون بقیه رو هم مطلع کنن ..اونا هستن ک زود ترک میخورن و لب به سخن باز میکنن
وگرنه پوست کلفت ها ، تنبل ها ،بی خاصیت ها ، مغرور ها ک یه لایه ضخیم دور خودشون گرفتن به این راحتی وا نمیدن ..هرچی دارن توی خودشون مخفی میکنن...به کسی هم نشونش نمیدن ..معمولا هم چون کسی از داخلشون خبر نداره .. زیاد سراغشون نمیره ..حالا هی آبشون بده ..هی دونشون بده ..هی مدارا کن باهاشون ..فایده نداره که بی خاصیت هستن
به نظر شما میشه توی ماهیتابه چایی دم کرد ؟ یا مثلا بشقاب و همه وسایل پذیرای رو آماده کرد بعدش جلوی مهمون بادمجون و پیاز گذاشت؟ به نظرمن بستگی داره ک..محتوا رو چی معنی کنیم .. از چی بخوایم به چی برسیم ..مولوی گاهی قالب رو فدای محتوا میکنه ..ولی چون مولوی هست میتونه ..حالا من نوعی چون هیچی نیستم ..پس اجازه ندارم محتوا رو داخل یه قالب بریزم ک جدیده ..مثلا توی تابه آش بپزم یا توی بشقاب آب بخورم
هی عقل ..توخیلی جلوه داری ..هی شاخه شاخه میشی ک هیشگی دستش به شاخه آخرت نرسه
ینی مغزم درگیر شده حسابی ... به قول یه بنده خدا .. باخوندن متن شما ..از فطرت اول رفتم تو فطرت ثانی :D
خیلی خوب بود مثل همیشه ..عالی بود و بی نهایت استفاده کردم
دم قلمتون گرم ِگرم


@نرجس علیرضایی سروستانی توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 00:48

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام عزیز و گرامینمی دونم ازین همه نوشته چطور قدر دانی کنم

گاهی ذوق زده میشم

ولی نمی دونم چرا وقتی بهم بد میگن ناراحت نمیشم

آخه اگه راست بگن خوب حقشونه

اگه بد بگن خوب گفتن دیگه چرا ناراحت بشم
@};- @};- @};-


نام: شيدا سهرابى کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 15:32

نمایش مشخصات شيدا سهرابى درود بر جناب عامری!
زیبا و ساده توضیح دادین!
لذت بردم
همایون باشید.@};-


@شيدا سهرابى توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 00:49

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

خوشحالم که راضی هستید.

درود بر شما

@};- @};- @};-


نام: ح شریفی کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 19:54

نمایش مشخصات ح شریفی درود بر استاد عامری عزیز
پر محتوی بود همانند قسمت های قبل ، اندیشه زمانی به وجود می آید که سوالات باشد و سوال زمانی به وجود می آید که ابهامات باشد .
باید پویا اندیشید تا به جواب برسیم
موفق باشید استاد عزیز @};-


@ح شریفی توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 00:51

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام عزیز و گرامی

ممنونم که اندکی توانستم رضایت شمارا جلب کنمدرود بر شما

@};- @};- @};-


نام: حمید جعفری (مسافر شب) کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 23:30

نمایش مشخصات حمید جعفری (مسافر شب) سلام بر دوست گرامی جناب آقای عامری عزیز@};-
نوشته های چند بعدی تان تفسیری ندارند جز ذهنی عمیق و ژرف که به جامعیت دست یافته است.
چه مثالی زیبایی زدید"ترکیدن انارها" و چه خوب اشاره شد به موقع آب دادن درختش و استنتاج از آن به غیر و سرایت این قانون به ازمان و امکان.
لب هاتون خندون@};-


@حمید جعفری (مسافر شب) توسط بهروزعامری Members  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 00:53

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

موجب دلگرمی من هستید

امروز وقتی داشتم هایدگر و نیچه رو میخوندم بفکر گفته ی شما افتادم بله فیلسوفاتی هم هستند که در هپروت و دور از آدمیان نظر میدن


@};- @};- @};-


نام: زینب ارونی کاربر عضو  ارسال در جمعه 16 بهمن 1394 - 01:06

نمایش مشخصات زینب ارونی با سلام خدمت استاد گرامی اقای عامری
اول متن شبیه داستان بود و بقیه شبیه به یک اثر ماندگار از استاد عامری خوب در قالب داستان مطالب زیبا و آموزنده ای رو در ذهن مخاطب ماندگار می کنید
نوشته ای که ذهن و درگیر کنه قطعا نویسنده توانایی داره
ممنونم و عالی بود @};- @};- @};-


@ زینب ارونی توسط بهروزعامری Members  ارسال در شنبه 17 بهمن 1394 - 10:00

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

ممنونم ازینکه اومدید

خوشحالم ازینکه خوشتون اومد

بمن انرژی می دید که ادامه بدم


@};- @};- @};-


نام: م.فرياد کاربر عضو  ارسال در شنبه 17 بهمن 1394 - 12:11

نمایش مشخصات م.فرياد سلام@};-
بسیار عالی@};- @};- @};-
ممنون به خاطر این اثر گرانمایه@};-
آفتاب اندیشه تون تابان@};-


@م.فرياد توسط بهروزعامری Members  ارسال در شنبه 17 بهمن 1394 - 12:44

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

زیا رتتون برام اتفاق زیبا بود.

ممنونم از حستون


درود بر شما

@};- @};- @};-


نام: همایون به آیین کاربر عضو  ارسال در شنبه 17 بهمن 1394 - 12:57

درود بر استاد عامری عزیز
سپاس ازینکه مطالبی را مطرح می کنید که چالش برانگیز است . من نمی توانم ادعایی در مورد مسائلی که شما مطرح کردید ،داشته باشم و هنوز با ادعا نمودن ،فرسنگ ها فاصله دارم ولی نظر کوتاهم را با اندک اطلاعاتی که دارم بیان میکنم. من هم معتقدم که این محتواست که فرم را شکل می دهد و فرم بایستی متاثر از اندیشه باشد ولی این ادعا که معنا نزد مخاطب است و ما هر چه تلاش کنیم،مخاطب تفسیر و معنای خودش را استنباط می کند،پس بهتر است که بر روی فرم تاکید گردد،نیز قابل تعمق است. پاینده باشید.


@همایون به آیین توسط بهروزعامری Members  ارسال در شنبه 17 بهمن 1394 - 21:55

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

ممنونم از فروتنیتان

وزحمتی کهکشیدید

فعلا میریم جلو امیدوارم باونجاهم برسیم

@};- @};- @};-


نام: رضا فرازمند کاربر عضو  ارسال در شنبه 17 بهمن 1394 - 20:43

نمایش مشخصات رضا فرازمند سلام

زیبا


وپرمحتواریشه در فلسفه داشت


لذت بردم@};- @};- @};- @};-


@رضا فرازمند توسط بهروزعامری Members  ارسال در شنبه 17 بهمن 1394 - 21:56

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام عزیزم

لطف بزرگی کردید


سپاس از تحملتون

@};- @};- @};-


نام: شهره کبودوندپور کاربر عضو  ارسال در یکشنبه 18 بهمن 1394 - 09:35

سلام استاد عامری بزرگوار
ممنون برای این اثر و مثالهای زیبایتان
معتقدم آدمها نتوانستند با واژه ها محتوا را به یکدیگر بیاموزند و اینگونه بود که شعر..موسیقی و نقاشی متولد شدند

کاش این مردم دانه های دلشان پیدا بود !!!
دست مریزاد
نویسا باشید@};- @};- @};-


@شهره کبودوندپور توسط بهروزعامری Members  ارسال در یکشنبه 18 بهمن 1394 - 10:55

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

بخودتان نگاه کنید زلال بودن زیباست

جاده چاوسم پیچیدگی زیباییست

اما پیچیدگی سود جویانه آدمو می ازاره


موفق باشید .

@};- @};- @};-


نام: فاطمه زردشتی نی‌ریزی کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 20 بهمن 1394 - 08:13

نمایش مشخصات فاطمه زردشتی نی‌ریزی درود جناب عامری
ساده نویسی و روان نویسی از محاسن داستان های شماست.
داستان خوبی بود. احسنت@};- @};-


@فاطمه زردشتی نی‌ریزی توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 20 بهمن 1394 - 08:38

نمایش مشخصات بهروزعامری ممنونم از حضورتون گرامی


سپاس از حوصلتون


@};- @};- @};-


نام: فاطمه رنجبر کاربر عضو  ارسال در چهار شنبه 28 بهمن 1394 - 19:13

نمایش مشخصات فاطمه رنجبر سلام دوست گرامی
شما را به خواندن داستان جدیدم دعوت میکنم
موفق باشیدارسال نظر

نام کاربری: کلمه رمز:
نام شما: ایمیل شما:
آدرس وب: http:// کد:  
استفاده از شکلک در نظر
نظر شما:
 

 نظر بصورت خصوصی برای نویسنده ارسال شود.
  مشخصات شما در این دستگاه ذخیره شود.