آه ،آناستازیا دخترم (5)
آه ، آناستازیا دخترم(5)
مکتب هنری یک پدیده است . بایستی ببینیم چه شکلی دارد و این شکل چه محتوایی را بیان می نماید . بد نیست برای روشن شدن بحث چند پدیده ی دیگر را بطور اتفاقی انتخاب کنیم .مثلا راهنمایی و رانندگی و پدیده ی عربستان و نیز پدیده ی زلزله . اگر موافقید بحث را ادامه بدهیم .
انگلیسی که در فارسی معادل مکتب می باشد.literary school
و به معنای مجموعۀ سنت‌ها، هنجارها، اندیشه‌ها، نظریه‌ها و ویژگی‌هایی است که به دلایل اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در دوره‌ای خاص تاریخی در ادبیات وهنر یک یا چند کشور نمود می‌یابد. این مجموعه معمولاً در آثار گروهی از صاحبان قلم وهنر رخ می‌نماید و باعث تمایز سبک آنها از شاعران ، نویسندگان و هنرمندان دیگر می‌شود. منتقدان، پژوهشگران، نویسندگان و شاعران و هنر مندان برجسته و متبحر چنین مجموعه‌ای را می‌یابند و در قالب مشخصه‌های هر مکتب هنر یا نظر و عقاید خودرا ارائه می‌دهند. هر مکتب با پیروانی که برای خود می‌یابد دوره‌ای ویژه – کوتاه یا بلند – را می‌پیماید و سپس باز می‌ایستد. معمولاً پایه‌گذاران هر مكتب خودشان نیز از مشخصه‌های آثارشان آگاه نیستند و دیگران شیوه‌های هنری آنان را مشخص ، نامگذاری و معرفی می كنند. مکتبهای اولیه در یک روند طولانی وبکندی توسط نخبگان آن تکامل یافته ونام و نشان پیدا کرده اند البته این اصل جنبۀ همگانی ندارد زیرا مكتب‌هایی هم بوده‌اند كه بنیانگذاران آن‌ها دانسته و با تصمیمی آگاهانه بیانیه‌ای دربارۀ تولد مكتب خود صادر کرده اند.پیش از آن كه شیوه‌ای تازه در نگارش آثار ادبی در پیش گیرند؛ مانند سوررآلیست‌ها و دادائیست‌ها.
ویژگی‌های هر مكتب ادبی رفته رفته در آثار ادبی و هنری مربوط به آن نمود می‌یابد. گفتنی است كه هر مكتب ادبی شكل دگرگون یافته مكتب پیش از خود یا واكنش و طغیانی در برابر آن است؛ از همین رو، می‌توان گفت كه هیچ مكتبی بدون مقدمه پیدا نمی‌شود و ردّ واثرفراوانی از ویژگی‌های مكتب‌های ادبی را در آثار ادبی پیش از آن می‌توان یافت. گفتنیست که پدیده های معنوی وهنری در تطور دارای محتوای(درونه) جدید شده وپوسته خود (بیرونه)که همانا فرم مکتبهاست به آرامی یا بطور ناگهانی میشکنند مهمترین عامل پیدایی هر مكتب ادبی، نوع نگرشی است كه ادیبان وهنر مندان هر دوره به زندگی و دنیای پیرامون خویش با رد و یا توسعه ی نگاههای پیشینیان دارند. در نتیجۀ همین نگرش است كه بیان هنری، شكل‌های گوناگونی می‌یابد و تغییراتی در بكارگیری زبان و شیوۀ كاربرد واژگان پیش می‌آید..
خلاصه اینكه شرایط و اوضاع اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در ایجاد یا تغییر مكاتب ادبی تاثیر غیر قابل انكاری دارد. مكتب‌هایی كاملاً متفاوت و تقریباً همزمان با هم سر برآوردند و در كنار یكدیگر شكفتند؛ مانند سمبولیسم و رآلیسم. به همین دلیل است که گاه هم بسته شمردن یک شاعر یا نویسنده به مکتبی خاص دشوار و تا حدی نشدنی است.در تاریخ تکامل اجتماعی تحولاتجوامع روبشتاب داشته است بموازات این شتاب مکتبها نیز ضرباهنگ تکامل داشته اند بطوریکه بعداز رنسانس پیدایش مکتبها سرعتی تصاعدی یافته اند...
شاعران و نویسندگانی بوده و هستند كه در دورۀ فعالیت‌های ادبی خویش، گرایش‌های گوناگون به مكاتب مختلف داشته‌اند. مانند گوته، نویسنده و شاعر آلمانی؛ (1794 – 1832 م) كه او را می‌توان هم در شمار رمانتیكها دانست هم در زمرۀ كلاسیكها.)
از اواخر سدۀ نوزدهم میلادی اثر گذاری و اثر پذیری‌های ادبی وهنر بازهم سرعت زیادی یافته است و علت این امر را می‌توان در چند مورد جستجو كرد: توسعۀ روابط فرهنگی – اجتماعی، گسترش شتابندۀ افكار و اندیشه‌های اجتماعی – سیاسی و آشنایی روز افزون ملتها با زبان و ادبیات یكدیگر؛ كه این امر باعث كوتاهی عمر مكتب‌های ادبی و آمیختن آنها با یكدیگر شده است؛ اما رگه‌هایی از این گونه مكتب‌ها را در مكاتبی كه سال‌ها پس از آنها سر برآورده‌اند، می‌توان مشاهده كرد.
مكتب ادبی وهنری، مقوله‌ای غربی است و در ادبیات فارسی جایگاهی به آن مفهومی كه بیان شد، ندارد. آثار ادبی – به ویژه شعر فارسی– را بر پایۀ شیوه‌هایی كه در دوره‌های گوناگون تاریخ ادبیات ایران بوجود آمده‌اند و اصطلاحاً سبك نامیده می‌شوند، تقسیم بندی میكنند؛ مانند سبك خراسانی، سبك عراقی و سبك هندی.
درادبیات فارسی هیچ گاه شكوفایی یا افول مكتب‌های ادبی – به آن مفهومی كه در ادبیات غرب پیش آمد – نبوده است. گفتنی است كه بخش عمدۀ ادبیات نوین ایران برگرفته از ادبیات رآلیستی روسیه است؛ از همین رو بیشتر آثاری كه نویسندگان پیشرو ایران پدید آوردند، جنبۀ رآلیستی دارند؛ مانند « شوهر آهو خانم» نوشتۀ علی محمد افغانی. این امر بدان معنا نیست كه مكاتب پیش از رآلیسم كه در اروپا رواج گرفتند، پیشتر در ادبیات فارسی حضور داشتند؛ زیرا، همان گونه كه اشاره شد ادبیات معاصر ایران عمدتاً جولانگاه رآلیسم روسی گردید، با این توضیح كه رمانتیسمی كه پیش از رآلیسم در روسیه وجود داشت مدت‌ها پیش از ورود رئآلیسم به ایران در آثار فارسی رخ نمود. از جملۀ مكتب‌های ادبی، به كلاسیسم، ناتورالیسم، اكسپرسیونیسم، امپرسیونیسم و پارناسیسمو... می‌توان اشاره كرد.هنرمندان در ساختن مکتبها زمینه و دید گاه فلسفی داشته اندهرچند پاره فلسفه یا فلسفه ی کوچک .پیشینیان کمتر به آن اشاره کرده اند. اما در قرون اخیر آشکارا آنرا زمینه ی فعالیت خود قرار داده اند. در قسمتهای آینده به انواع فلسفه وروش منطقی آنان خواهم پرداخت.همانطورکه میبینیم ، طول عمر مکتبها هرچه بزمان ما نزدیکتر میشود، کمتر می شود وتعدادشان افزون . این سرعت بچه چیزی بستگی دارد ؟ ببین دخترم بارش واژگان همچنان ادامه دارد وما هنوز در ابتدای راه هستیم .در بخش بیان مکتبها گفتم که در ایران به آن صورت وجود نداشته وآنچه بوده بعدا در عصر ما بصورت سبک نامیده شده است. یک شگفتی وآن اینکه چرا مکتبها بصورت شکل و محتوایشان( در یونان و غرب) در سرزمین ما ریشه نکرده است؟. این امر یک زمینه ی چالش برانگیز هنر تطبیقی است.اولین مکتب ، بتدریج در قالب تعریفهایی که برای آن وضع شد و بکندی و سختی تعریفش کامل شد، تمام هنر دنیای قدیم را تا آخر قرون وسطی با محتوای معین و تقریبا یکنواخت بدوش کشیدو بخاطر مقاومت در برابر نوآوری محتوا و حمایت کلیسا بطرز غیر منتظره ای منفجر و منهدم شد(کلاسیسم) . نیروی انسانی و هنر مندان این مکتب ، کذام بخش از مردمان جامعه را در بر میگرفت . آیا شامل مردم معمولی که بیشتر در آن زمان شامل بردگان و دهقانان و پیشه وران می شدند را در بر میگرفت؟ آیا اندیشه و هنرزنان را در خود جای می داد؟ اصلا هنر چیست و خاستگاه آن کدام است؟ میبینید که هرچه پیش می رویم ، پرسها هم فراوان می شوند. ضمنا از این ایسمهایی که در بالا نام بردم اصلا هراسی بدل راه نده.
ادامه دارد ...

شکل قلم:F اندازه قلم:  A A   رنگ قلم:                       پس زمینه:                    
امتیاز: 5.0 از 5 (مجموع 2 رای)
نسخه چاپی  اضافه کردن به لیست Favorites  دعوت از یک دوست برای دیدن این صفحه  فرستادن این داستان با نامه  گذاشتن این داستان در وبلاگ یا سایت خودتان  تاریخ ثبت و شماره سریال داستان لینک ثابت این داستان  گزارش خطا یا تخلف یا محتوای نامناسب   رای برای این داستان

0

ح شریفی ,بهروزعامری ,مجتبی بهشتی ,نرجس علیرضایی سروستانی ,حمیدرضا محدثی ,الف.اندیشه , ناصرباران دوست ,محمد علی ناصرالملکی ,شهره کبودوندپور ,حمید جعفری (مسافر شب) ,زهرابادره (آنا) ,


این داستان را خواندند (اعضا)

حمید جعفری (مسافر شب) (11/12/1394),حمید جعفری (مسافر شب) (11/12/1394),الف.اندیشه (11/12/1394),همایون به آیین (11/12/1394),مجتبی بهشتی (11/12/1394),بهروزعامری (11/12/1394),زهرابادره (آنا) (11/12/1394),شهره کبودوندپور (11/12/1394), ناصرباران دوست (11/12/1394),حمیدرضا محدثی (11/12/1394),مسعود عباسپور (11/12/1394),ح شریفی (12/12/1394),سحر ذاکری (13/12/1394),شیما معزی (14/12/1394),بهروزعامری (14/12/1394),بهروزعامری (25/12/1394),بهروزعامری (6/1/1395),سید رسول مصطفوی (29/2/1395),

نقطه نظرات

نام: حمید جعفری (مسافر شب) کاربر عضو  ارسال در دوشنبه 10 اسفند 1394 - 00:56

نمایش مشخصات حمید جعفری (مسافر شب) درود بر جناب آقای عامری گرامی و ارجمند @};-
بسیار مفید و علمی. ممنون.
شاد باشید@};- @};- @};-


@حمید جعفری (مسافر شب) توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 17:32

نمایش مشخصات بهروزعامری @};- @};- @};-

درود بر شما گرامی


نام: نرجس علیرضایی سروستانی کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 11:17

نمایش مشخصات نرجس علیرضایی سروستانی سلام و عرض ادب به استاد عامری بزرگوار:)
یه جایی اوایل مطالبتون گفتید مکتب ها یه مدت حرکت میکنن و بعد می ایستند.به نظر من هیچ مکتبی تا به حال به وجود نیومده ک تا الان توقف کامل داشته باشه حداقلش اینه ک اگه یه اثر هم از خودشون به جا گذاشته باشن. وقتی یه نفر در زمان حال از اون اثر استفاده میکنه. پس هنوز میتونه امیدوار باشه به ادامه. در کل به نظرم هر مکتبی ک به وجود میاد یه جورایی دنباله رو قبلی ها هستن وباعث تکامل اون ها شدن. حتی اگر با ضدیت مکتب قبلی سرکار اومده باشن. مثلا نیما یوشیج میاد شعری میگه برخلاف قالب های شعری ..بعد از نیما آدم هایی میان ک ادامه میدن، نیمایی،سپید،موج نو ..تا میرسه به نثر آهنگین ..اگه نخوایم سخت گیری کنیم. سعدی هم نثر آهنگین داشته یا خواجه عبدالله
به نظر من این مکتب ها نیستن ک عوض میشن این تفکرات هست ک عوض میشه. هر آدمی با تفکرات جدید ک برای عرضه این تفکرات از ظرف های مختلف کمک میگیره و متونه سر دم دار یه مکتب باشه
این سوال ک مطرح کردید در مورد طول عمر مکتب ها و زیاد شدنشون به نظرم فقط به خاطر پیشرفت علم هست ..این ک این روز ها همه صاحب اندیشه شدن ..چقدر هم خوب توضیح دادید در مورد پیشرفت کندی ک در قدیم داشتن. در قدیم فقط تعدادی خاص از طبقه ای خاص حق تحصیل داشتن و حتی بروز آوری علم ... حالا چطور میشده یکی به خودش جرآت میداد یه چیز جدید رو خلق میکرد.
این ک میگید ادبیات معاصر ایران جولانگاه رئالیسم روسیه بوده ..شاید یه دوره ای از ایرادن به خاطر نفوذ روسیه شاید مثلا آدم هایی ک عضو احزاب روسیه شدن و توی ایران انشعاب پیدا کردن ..به خاطر ترجمه ی کتاب های روس و افکار و عقایدشون ..تا حدودی اینطوری بوده ..ولی به نظرم غالب نبوده. چون هنوزم ادبیات ایران ریشه های کهن خودش رو داره.البته نمیتونه ناگزیز هم بشه ..چون یه وقت دولت عثمانی جزء خاک ایران بوده.. شاید بشه گفت روس ها تا حدودی متاثر از زبان فارسی بودن و دوره معاصره بازگشت داشتیم
به هر حال هر کسی یه نظری داره ..منم ک همیشه نظراتم در پیته:) ولی صحبت های شما دلنشین بود و عالی و بدون نقص :)
اسم کتاب شوهر آهو خانوم آوردید. یادم اومد به اینکه وقتی داشتم کتاب رو می خوندم ..دلم میخواست یه تیر توی سر آهو خالی کنم ..حیف ک دم دستم نبود :D :D
دم قلمتون همچنان گرم :)


@نرجس علیرضایی سروستانی توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 11:42

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

روم نمیشه بگم برید رودخانه ی هراکلیتوس رو بخونید

البته یک چیزایی رو متوجه میشم

مثلا کسی مطلب منو میخونه خیلی تعریف میکنه

و بعد در یک جایی میبینم خلاف اونرو تعریف کرده

راستش من این بحث رو شروع کردم که تو کامنتام چیزی گفتم بیس و اساس داشته باشه

ولی حالا ...

بنیماهم می رسیم عمری باشه

موفق باشید .

@};- @};- @};-


@بهروزعامری توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 11:48

نمایش مشخصات بهروزعامری در مورد روسیه

ما همسایه هستیم یکی از بندهای معاهده ی شاه عباس با تزارتسین روسیه
تعهد دولت مقتدر صفوی بحمایت از ولیعهد در مقابل دیگر شاهزادگان روسی باشد .

اغلب نویسندگان و هنر مندان روس و سیاستمداران مبارز آن سر زمین معلم ایرانی داشتند که بانها بفارسی شاهنامه را تدریس میکرده اند .
این معلمان معمولا بازرگانان ایرانی بودند .


@بهروزعامری توسط نرجس علیرضایی سروستانی Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 13:16

نمایش مشخصات نرجس علیرضایی سروستانی سلام مجدد استاد
هراکلیتوس رو میشناسم فیلسوف یونانی ک نظریه های مختلفی داره بعضی ها هم میگن از پایه گذاران دیالکتیک هست گرچه ک زیاد از نظریه هاش خوشم نمیاد ..این ماجرای عبور از رودخانه اش رو هم شنیدم ...ولی به روی چشم ..حتما میخوندمش دوباره :) متشکرم از پیشنهادتون :)
درمورد نظر های متضاد هم من درمورد خودم بگم ک ...در کل آدم رُکی هستم ..اگه گفتم خوبه از نظرمن خوب بوده و سلیقه من اونو پسندیده ..وگرنه هم ک هیچی دیگه ..اگه بخوام اعتراضی کنم .. اگرچه ک معمولا با شوخی نقد میکنم و حرفم رو میزنم ....ولی به نظرم کلا بد وجود نداره ..بد اونه ک وجود نداشته باشه :)
بازم تشکر میکنم
خدا حفظتون کنه و سایه تون کم نشه از سرومون ..من ک هر دفعه مشتاقانه مطالب شما رو میخونم و منتظر بقیه اش میمونم :)


@نرجس علیرضایی سروستانی توسط بهروزعامری Members  ارسال در پنجشنبه 13 اسفند 1394 - 19:55

نمایش مشخصات بهروزعامری @};- @};- @};-


نام: زهرابادره (آنا) کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 11:48

نمایش مشخصات زهرابادره (آنا) سلام بر استاد عزيز و گرامي
حاصل انديشه پرتوان و تحقيق قلم شما را خواندم و از آن بهره ها بردم منتظر ادامه مطالب زيباو پرگوهر شما هستم
برايم خيلي جالب بود وقتي كه خواندم ادبيات نوين ايران برگرفته از رئال روسيه است ....
بي صبرانه منتظر ادامه اش هستم
با آرزوي تندرستي و موفقيت قلم و آنديشه تان @};- @};- @};- @};- @};-


@زهرابادره (آنا) توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 17:19

نمایش مشخصات بهروزعامری بله ممنونم از حضورتون


درود بر شما

@};- @};- @};-


نام: همایون به آیین کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 13:13

درود بر استاد عامری عزیز
اینبار نوشته هایتان چالشی را در درونش نداشت و صدالبته بسیار آموزنده بودند. ما با شما همراهیم. (ما یعنی همان من اما به زبان همایونی )@};- @};- @};-


@همایون به آیین توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 17:18

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

بله کمی رسمی بود

چشم

ممنونم از حضورتون


@};- @};- @};-


نام: الف.اندیشه کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 13:22

نمایش مشخصات الف.اندیشه درود بر شما

پرنکته و آموزنده .

منتظر ادامه اش هستم .

شاد و پیروز باشید.
@};- @};- @};-


@الف.اندیشه توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 17:20

نمایش مشخصات بهروزعامری ممنونم گرامی

سپاس از حضورتون


@};- @};- @};-


نام: شهره کبودوندپور کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 14:31

سلام و عرض ادب استاد عامری گرامی
مطالب آموزنده تون رو همچنان با اشتیاق دنبال می کنیم و استفاده می بریم!
هر ایسم و مکتبی که اندیشه ای پشت آن باشد ارزشمند و قابل احترام است!
ممنون از شما @};- @};- @};- @};- @};- @};-


@شهره کبودوندپور توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 23:02

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام ودرود


سپاس از حضورتون

از حوصله تون

از لطفتون

@};- @};- @};-


نام: ح شریفی کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 15:03

نمایش مشخصات ح شریفی سلام بر استاد عامری
مکتب ها زایده ی نیاز بشر است برای قانونمندی ، و چه زیبا مکتبی که از چشمه ای تغذیه شود که بی آلایش باشد و بی نقص .
این قسمت هم حکایت ها داشت از فرهنگ ، هنر و ... ، فرهنگی که رو به زوال است و جای خود را به بی فرهنگی می دهد . و هنری که امروز تنها هنرش بی هنری ست
شاد و همیشه تندرست باشید @};- @};- @};-


@ح شریفی توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 23:00

نمایش مشخصات بهروزعامری ممنونم عزیز

از لطفتون و حوصله ی مطالعتون

درود بر شما

@};- @};- @};-


نام: ناصرباران دوست کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 19:48

نمایش مشخصات ناصرباران دوست جناب آقای استاد عامری گرامی
سلام و عرض ادب و ارادت
بنظرم تهیه ی چنین مطالب سخت و خشکی به صورت داستان و در قالب گفتگوی فردی با دخترش کار سخت اما قابل تقدیر و ماندگاری است . و کاش دوستان دیگر هم اگر حوصله و علمش را داشتند در کامنتها وارد بحث می شدند تا زوایای تاریکتر هم شفاف می شد و چیزی بر علم افرادی مثل بنده که اندوخته ی اندکی در این زمینه دارم افزوده می شد .

ممنون و متشکرم از شما بخاطر این کار عالی
پاینده باشید
@};- @};- @};- @};- @};- @};-


@ ناصرباران دوست توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 22:21

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

ممنونم از توجهتون

یکی از دلایلی که میرم بصفحاتیکه بخوندنم اومده اینه که شما فرمودید
بعضی دوستان فقط نوشت ه شو نو برای خوندن میذارن
پس اونهاییکه نویسنده نیستن چطور برن ونوشته هارو بخونن یا کتاب بخوننن؟

ممنون و سپاس مجدد از حضورتون و پیشنهادتون


@};- @};- @};-


نام: حمیدرضا محدثی کاربر عضو  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 23:09

نمایش مشخصات حمیدرضا محدثی سلام و عرض ارادت .
برایم خیلی جالب و غافلگیرکننده بود .
استفاده کردم. ممنون


@حمیدرضا محدثی توسط بهروزعامری Members  ارسال در سه شنبه 11 اسفند 1394 - 00:19

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

لطف دارید


@};- @};- @};-


نام: محمد علی ناصرالملکی   ارسال در چهار شنبه 12 اسفند 1394 - 09:53

برای آشنایی با مکاتب ، توضیحاتی جامع و مفید ،
موفق باشید وشاد .


@محمد علی ناصرالملکی توسط بهروزعامری Members  ارسال در چهار شنبه 12 اسفند 1394 - 11:46

نمایش مشخصات بهروزعامری سلام گرامی

سپاس از حضورتان


@};- @};- @};-ارسال نظر

نام کاربری: کلمه رمز:
نام شما: ایمیل شما:
آدرس وب: http:// کد:  
استفاده از شکلک در نظر
نظر شما:
 

 نظر بصورت خصوصی برای نویسنده ارسال شود.
  مشخصات شما در این دستگاه ذخیره شود.