لیست داستان ها دفتر دنیایی که من می بینم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشتباه

3.205135222

انسانیت

5.002111415

توت تلخ

4.0021242

فاجعه تلخ دلم

5.00210536

یک رابطه، یک حقیقت

5.0019538

تعداد صفحه:(1)
1