لیست داستان ها دفتر دنیایی که من می بینم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اشتباه

3.205132622

انسانیت

5.002108815

توت تلخ

4.002732

فاجعه تلخ دلم

5.00210166

یک رابطه، یک حقیقت

5.0019258

تعداد صفحه:(1)
1