لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00192212

بازار

3.297104912

تعاونی هفت گانه

1.0017416

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80512466

دخترک تنها

3.0017722

دخترک تنها قسمت اخر

5.00187912

دلخوش

5.0039196

زن با تقوا

3.37191030410

شکوفه های باران

5.00210188

نوبت

4.2058058

واقعیت داشت

3.67397515

پدر زیاده گو و قود

0.0019796

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67313103

پشیمان

5.0018256

کودک و خزان

0.0017187

تعداد صفحه:(1)
1