لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00179712

بازار

3.29791912

تعاونی هفت گانه

1.0014956

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80510806

دخترک تنها

3.0016352

دخترک تنها قسمت اخر

5.00168212

دلخوش

5.0037926

زن با تقوا

3.3116833110

شکوفه های باران

5.0028458

نوبت

4.2056908

واقعیت داشت

3.67381115

پدر زیاده گو و قود

0.0018516

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67311303

پشیمان

5.0016746

کودک و خزان

0.0015857

تعداد صفحه:(1)
1