لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00190012

بازار

3.297102612

تعاونی هفت گانه

1.0016846

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80512156

دخترک تنها

3.0017462

دخترک تنها قسمت اخر

5.00184612

دلخوش

5.0038906

زن با تقوا

3.3719935710

شکوفه های باران

5.0029848

نوبت

4.2057738

واقعیت داشت

3.67394615

پدر زیاده گو و قود

0.0019606

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67312793

پشیمان

5.0017906

کودک و خزان

0.0016907

تعداد صفحه:(1)
1