لیست داستان ها دفتر اتوبان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبان

5.00187012

بازار

3.297100312

تعاونی هفت گانه

1.0016356

تفنگ دسته نقره و زیبا ترین دختر منطقه

2.80511796

دخترک تنها

3.0017242

دخترک تنها قسمت اخر

5.00180712

دلخوش

5.0038566

زن با تقوا

3.2818904610

شکوفه های باران

5.0029548

نوبت

4.2057488

واقعیت داشت

3.67391615

پدر زیاده گو و قود

0.0019316

پسر ک ترقه باز تقدیم به همه بچه های نوجوان نویسندگان و شاعران سایت

4.67312413

پشیمان

5.0017576

کودک و خزان

0.0016717

تعداد صفحه:(1)
1