لیست داستان ها دفتر آیدا فتوحی ابوابی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

« دو دقیقه سکوت »

5.001732

تعداد صفحه:(1)
1