لیست داستان ها دفتر آیدا فتوحی ابوابی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

« دو دقیقه سکوت »

5.0013904

« حادثه ای که هرروز آرزویش کرده بودم »

5.0013386

تعداد صفحه:(1)
1