لیست داستان ها دفتر دیالوگ زیر یخ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«پرونده ی یک عروسک»

1.8056776

ابراهیم

3.101091411

می آمد. می پرید. می خندید

2.1767026

تعداد صفحه:(1)
1