لیست داستان ها دفتر دیالوگ زیر یخ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«پرونده ی یک عروسک»

1.8054396

ابراهیم

3.101058611

می آمد. می پرید. می خندید

2.1764526

تعداد صفحه:(1)
1