لیست داستان ها دفتر دیالوگ زیر یخ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«پرونده ی یک عروسک»

1.8056196

ابراهیم

3.101086111

می آمد. می پرید. می خندید

2.1766656

تعداد صفحه:(1)
1