لیست داستان ها دفتر کرفس

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

هزار و یک شب

5.00559457

کاراکتر

4.911155861

کرفس

4.33657934

یک روز معمولی

4.20548638

تعداد صفحه:(1)
1