لیست داستان ها دفتر کرفس

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

هزار و یک شب

5.00543657

کاراکتر

5.001043648

کرفس

4.33646134

یک روز معمولی

4.00426234

تعداد صفحه:(1)
1