لیست داستان ها دفتر کرفس

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

هزار و یک شب

5.00550357

کاراکتر

4.911148661

کرفس

4.33651734

یک روز معمولی

4.20540438

تعداد صفحه:(1)
1