لیست داستان ها دفتر برای هیچ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از جنسی دیگر

116343

بازگشت جاودانه

5.00215628

بتِ چوبین

4.7114104172

دمکراسی ِ داستانی

61316

دوئل درون

5.0014134690

ردپا

1910113

مبهم

4.50162286119

تعداد صفحه:(1)
1