لیست داستان ها دفتر برای هیچ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از جنسی دیگر

105843

بتِ چوبین

4.711495072

دمکراسی ِ داستانی

27314

دوئل درون

5.0014122490

ردپا

1816113

مبهم

4.50162144119

تعداد صفحه:(1)
1