لیست داستان ها دفتر برای هیچ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از جنسی دیگر

121943

بازگشت جاودانه

4.80532034

بتِ چوبین

4.7114109672

دمکراسی ِ داستانی

68118

دوئل درون

5.0014141390

ردپا

1974113

مبهم

4.50162354119

تعداد صفحه:(1)
1