لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.205142125

آینه

3.405135650

ایستگاه

3.717108532

خروس جنگی

4.676167164

خوابم می آد

5.001168258

خود فروش

5.00299118

دختر گرجی

3.673127212

روز اول

4.119279577

زخم

4.0041556106

ستاره

4.758111626

سنگ و شیشه

4.258145282

سوپ مرغ

3.754118840

شب چره

4.676120735

ع باس

4.297193169

فری کثیف

5.003143733

قیر

4.754116722

نان آور تک پا

3.002102230

وحشی

4.4010181569

پنجره روبروی باغ خانه

4.2548564

گمشده

4.00311969

تعداد صفحه:(1)
1