لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.205139625

آینه

3.405134250

ایستگاه

3.717106732

خروس جنگی

4.676165064

خوابم می آد

5.001166558

خود فروش

5.00297718

دختر گرجی

3.673125912

روز اول

4.119274277

زخم

4.0041530106

ستاره

4.758109426

سنگ و شیشه

4.258143182

سوپ مرغ

3.754117340

شب چره

4.676118635

ع باس

4.297187769

فری کثیف

5.003140833

قیر

4.754114722

نان آور تک پا

3.00299830

وحشی

4.4010178769

پنجره روبروی باغ خانه

4.2548404

گمشده

4.00311729

تعداد صفحه:(1)
1