لیست داستان ها دفتر شب نوشت ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آن مرد ، مرد لعنتی

3.205149125

آینه

3.405141550

ایستگاه

3.717113432

خروس جنگی

4.676173464

خوابم می آد

5.001172658

خود فروش

5.002104818

دختر گرجی

3.673133012

روز اول

4.119292277

زخم

4.0041618106

ستاره

4.758117426

سنگ و شیشه

4.258153582

سوپ مرغ

3.754125140

شب چره

4.676125535

ع باس

4.297203669

فری کثیف

5.003148933

قیر

4.754123522

نان آور تک پا

3.002107830

وحشی

4.4010189369

پنجره روبروی باغ خانه

4.2549004

گمشده

4.00312569

تعداد صفحه:(1)
1