لیست داستان ها دفتر داستان های کارگاه داستان نویسی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اعتراف

4.147159232

ایمان

4.176180969

رقص بنفشه ها

4.8881500144

رییس

5.003139948

تعداد صفحه:(1)
1