لیست داستان ها دفتر شوکران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک دور چرخش به دور دنیا(برداشت آزاد)

5.0011424

انسانم آرزوست

3.7010129737

تی ریپ دهه ی شصتی

5.0026954

جنس قاچاق

4.333121911

فالِ _ زندگی بشر بعد از کروناً

3.6054304

فالِ زندگی بشر بعد از کرونا

3.2546192

نامه ای به پسر نداشته ام

4.754140020

پیر گوشی

5.0014330

تعداد صفحه:(1)
1