لیست داستان ها دفتر شوکران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک دور چرخش به دور دنیا(برداشت آزاد)

0.001682

انسانم آرزوست

3.7010125237

تی ریپ دهه ی شصتی

5.0026534

جنس قاچاق

4.333117211

فالِ _ زندگی بشر بعد از کروناً

3.6053564

فالِ زندگی بشر بعد از کرونا

3.2545662

نامه ای به پسر نداشته ام

4.754136420

پیر گوشی

5.0013740

تعداد صفحه:(1)
1