لیست داستان ها دفتر شوکران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انسانم آرزوست

3.7010116237

تی ریپ دهه ی شصتی

5.0025594

جنس قاچاق

4.333108311

فالِ _ زندگی بشر بعد از کروناً

3.6052724

فالِ زندگی بشر بعد از کرونا

3.6733982

نامه ای به پسر نداشته ام

4.754129220

پیر گوشی

5.0012800

تعداد صفحه:(1)
1