لیست داستان ها دفتر تصادف

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

توهم

0.0017769

خواستن

0.00110857

خیانتکار

5.0019298

ستاره دار

5.00274810

عاشقی

5.00110148

نفر اول

0.00180511

همسایه 1(ابتدایی)

0.00167311

همسایه 10(اعتراف)

5.0029009

همسایه 5(دیده بانی)

1.0019842

همسایه 6(یک ساعت)

0.0018284

همسایه2(خداحافظی)

0.0017717

همسایه3(راه دیدار)

4.00195710

همسایه4(خال دم زرد)

0.0018363

همسایه7(لرزش گونه)

3.00110574

همسایه9(هفده)

0.00165112

همسفر(آشنایی)

0.00172612

همسفر(اتاق)

5.00110129

همسفر(هتل)

1.00185314

ههسایه8(افسانه)

3.00193714

کاردان!!!

0.0017657

گمشده

0.0017016

تعداد صفحه:(1)
1