لیست داستان ها دفتر تصادف

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

توهم

0.0018489

خواستن

0.00111367

خیانتکار

5.0019918

ستاره دار

5.00281210

عاشقی

5.00110708

نفر اول

0.00186611

همسایه 1(ابتدایی)

0.00173811

همسایه 10(اعتراف)

5.0029469

همسایه 5(دیده بانی)

1.00110502

همسایه 6(یک ساعت)

0.0018794

همسایه2(خداحافظی)

0.0018257

همسایه3(راه دیدار)

4.001100910

همسایه4(خال دم زرد)

0.0019023

همسایه7(لرزش گونه)

3.00111294

همسایه9(هفده)

0.00170812

همسفر(آشنایی)

0.00180612

همسفر(اتاق)

5.00110929

همسفر(هتل)

1.00190814

ههسایه8(افسانه)

3.001101814

کاردان!!!

0.0018167

گمشده

0.0017716

تعداد صفحه:(1)
1