لیست داستان ها دفتر تصادف

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

توهم

0.0017959

خواستن

0.00110987

خیانتکار

5.0019468

ستاره دار

5.00276210

عاشقی

5.00110308

نفر اول

0.00182211

همسایه 1(ابتدایی)

0.00168611

همسایه 10(اعتراف)

5.0029169

همسایه 5(دیده بانی)

1.00110012

همسایه 6(یک ساعت)

0.0018414

همسایه2(خداحافظی)

0.0017877

همسایه3(راه دیدار)

4.00197210

همسایه4(خال دم زرد)

0.0018503

همسایه7(لرزش گونه)

3.00110734

همسایه9(هفده)

0.00166412

همسفر(آشنایی)

0.00175012

همسفر(اتاق)

5.00110309

همسفر(هتل)

1.00186914

ههسایه8(افسانه)

3.00195214

کاردان!!!

0.0017807

گمشده

0.0017186

تعداد صفحه:(1)
1