لیست داستان ها دفتر انسان ها و احساس ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اهل معامله

0.00188813

بالا رفتن ما.

2.00285820

حاجی

5.002131024

حقیقت!

5.00199024

دنیای آرام ما!!

0.0018996

رفتن..

1.502123526

لحظات خوش ما!!

3.50497010

ما آدم ها!

5.00190814

ما چقدر خوبیم!

2.001111529

منقدین متخصص!

3.00194119

چرخ و فلک

2.001116853

تعداد صفحه:(1)
1