لیست داستان ها دفتر انسان ها و احساس ها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اهل معامله

0.00191913

بالا رفتن ما.

2.00287220

حاجی

5.002133024

حقیقت!

5.001100324

دنیای آرام ما!!

0.0019166

رفتن..

1.502125726

لحظات خوش ما!!

3.50498810

ما آدم ها!

5.00192214

ما چقدر خوبیم!

2.001114729

منقدین متخصص!

3.00196019

چرخ و فلک

2.001118753

تعداد صفحه:(1)
1