لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دروغ

5.003101211

دریای خزر

0.00112089

دست به سرعزرائیل

3.00283517

دنیا

5.0029132

دو تا داستانک

4.33392310

دو تا داستانک

2.60510159

دو تا داستانک

5.00365424

دو داستانک

2.67310083

دو داستانک

5.00482319

دوتا داستانک

3.5049367

دوتا داستانک

3.67310513

دوتا داستانک

5.00180710

دوتا داستانک

3.29796816

دوتا داستانک

4.449106520

دوداستانک

3.00277812

دوداستانک

3.00276912

دوداستانک

3.0026396

دوداستانک

5.0017855

دوداستانک

0.00197511

دوداستانک

3.205104816

دوداستانک

4.33682743

دوداستانک

5.004101433

دوران

2.5028656

دوس دخترم

3.17614431

دومترپارچه

3.00294518

رابین هود

2.673142113

رقصیدن

3.9314150832

رو من هم می تونی حساب کنی

3.40570314

روزنامه ها

5.00299814

روزهای لعنتی

2.0017812

ریپس

1.00410233

زهره چشمی

4.502114314

سانسور

1.50296110

سبیل

4.50276712

ستاره

1.00311724

سرخود

1.0028234

سرنخ

1.00110145

سروسامان

3.00265710

سرویس

1.0029172

سلام دایناسور

0.001100112

سنگ

1.0016756

سه تا داستانک

3.3337382

سه تا داستانک

4.67381827

سه تا داستانک

4.67368430

سه تا داستانک

5.00278635

سه داستانک

5.0039699

سه داستانک

3.6058463

سه داستانک

1.00185526

سه داستانک

5.00287516

سه داستانک

5.0027787

سه داستانک

5.00377626

سه داستانک

5.00169117

سوءتغذیه

0.0018304

سیر آب

2.0017880

شانس آوردی پسر

3.0017072

شش تا داستانک

3.20103518

شش تا داستانک

3.00227912

شش تا داستانک

5.0012857

شش تا داستانک

5.0022106

شش تا داستانک

0.0012361

شش تا داستانک

3.6732153

شش تا داستانک

5.0023070

شش تا داستانک

5.0012072

شش تا داستانک

3.6732242

شش تا داستانک

4.0012375

شش تا داستانک

0.00118510

شش تا داستانک

3.6731353

شش تا داستانک

5.0011423

شش تا داستانک

5.0021194

شش تا داستانک

0.0011031

شش تا داستانک

0.001871

شش تا داستانک

5.001733

شش تا داستانک

3.673441

شش تا داستانک

0.001140

شش تاداستانک

5.0012190

شش داستانو

4.00236310

شش داستانک

5.00289137

شش داستانک

5.00476825

شش داستانک

4.00492120

شش داستانک

5.00694339

شش داستانک

4.254100039

شش داستانک

5.002107031

شش داستانک

5.00278928

شش داستانک

5.00489629

شش داستانک

4.205108630

شش داستانک

5.00488238

شش داستانک

5.00280520

شش داستانک

5.00398438

شش داستانک

5.00387537

شش داستانک

5.00699642

شش داستانک

5.00485431

شش داستانک

5.00295627

شش داستانک

5.00294938

شش داستانک

5.00692627

شش داستانک

5.00594557

شش داستانک

5.003347349

شش داستانک

5.001431831

شش داستانک

5.00272928

شش داستانک

5.00269615

شش داستانک

4.50477615

تعداد صفحه:(4)