لیست داستان ها دفتر تندر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نگاه چپ

0.00158016

واقعیت

3.3338656

ویزا

1.0049728

پاتک

3.2548077

پاک کن

0.0019362

پایین شهر

3.4129300010

پدر سوخته !

5.0027018

پدرسوخته

1.00311028

پذیرایی

1.0028511

پسرم جایت خالی است

2.0058294

پنج تا داستانک

3.605106330

پنج تا داستانک

5.002112224

پنج تا داستانک

0.0017801

پنج داستانک

5.001100716

پنج داستانک

4.20566921

پنج داستانک

5.00176423

پنج داستانک

4.00378152

پنچ داستانک

5.00457114

پی گیری

3.8059163

چرا بلند نمی شی

3.00197911

چرا مدیر نمی شوید

4.75488421

چندطبق

4.0017864

چندمیلیون شغل

5.0018066

چه کارکرده ای

2.67317256

چهار داستانک

5.00290921

چهار داستانک

5.00186126

چهار داستانک

5.00283522

چهار داستانک

5.00176135

چهار داستانک

4.67389340

چهار داستانک

4.40582541

چهار داستانک

4.676100846

چهار داستانک

4.17682836

چهار داستانک

4.71792349

چهار داستانک

5.00483938

چهارتا داستانک

5.0017988

چهارتا داستانک

3.0028666

چهارتا داستانک

1.0018163

چهارداستانک

1.00112081

چهارداستانک

2.5048072

کارهای سیاسی

1.5049474

کارهای عجیب وغریب

5.002127717

کارپیران بی حکمت نیست

4.33384713

کتک کاری

3.40587610

کره خر

0.0019449

کشتکار

1.0029334

کنفرانس

1.805109910

گربه ها

3.00296616

گمشده

1.0028350

گوساله

1.0019986

یه طرفه

2.758115814

یه مثقال پنیر

10756

۵+۱

2.2548803

تعداد صفحه:(4)