لیست داستان ها دفتر بی نهایت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بی ارزش

4.00210239

خورده شیشه

2.00110708

داغ ؟ سرد ؟ تلخ ؟ نه ، همه چی نسبی

0.001111212

قدم بعدی ؟

0.0018206

نیلوفر

0.001110411

تعداد صفحه:(1)
1