لیست داستان ها دفتر عدد مقدس هفت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آب و شیشه

4.437118395

ارتباط

4.676135588

ازدواج

4.128163331

انار

4.339150952

بازمانده

4.758150991

تجدید بی خاطره

5.00591019

تداعی

4.789135357

ترازو

5.00223210

خواستگاری در خیابان

5.007127540

داستان سپید

4.888123055

داغی رنگ پرده

5.005127756

روز واقعه: عاشورا

5.004151250

عدد مقدس هفت

5.003157358

عقب گرد

5.004102917

فراموشی

4.83691241

فرق امروز و فردا!

5.006112675

قالب

5.002121464

مادر

5.006157250

ماه پدر

116551

نهالستان (بخش اول: دختر خان)

5.00113646

نهالستان (بخش دوم: عمو)

5.003133439

گمشده

133086

تعداد صفحه:(1)
1