لیست داستان ها دفتر عدد مقدس هفت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آب و شیشه

4.437123295

ارتباط

4.676140688

ازدواج

4.128172931

انار

4.339155752

بازمانده

4.758157491

تجدید بی خاطره

5.00598619

تداعی

4.789141057

ترازو

5.00233010

خواستگاری در خیابان

5.007135640

داستان سپید

4.888126855

داغی رنگ پرده

5.005132656

روز واقعه: عاشورا

5.004157850

عدد مقدس هفت

5.003161658

عقب گرد

5.004109917

فراموشی

4.83695541

فرق امروز و فردا!

5.006117075

قالب

5.002125464

مادر

5.006164250

ماه پدر

120851

نهالستان (بخش اول: دختر خان)

5.00114096

نهالستان (بخش دوم: عمو)

5.003137939

گمشده

137386

تعداد صفحه:(1)
1