لیست داستان ها دفتر عدد مقدس هفت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آب و شیشه

4.437115295

ارتباط

4.676132588

ازدواج

4.128159531

انار

4.339147652

بازمانده

4.758149091

تجدید بی خاطره

5.00586519

تداعی

4.789132857

ترازو

5.00216910

خواستگاری در خیابان

5.007123440

داستان سپید

4.888120655

داغی رنگ پرده

5.005125056

روز واقعه: عاشورا

5.004147450

عدد مقدس هفت

5.003154358

عقب گرد

5.00499217

فراموشی

4.83688241

فرق امروز و فردا!

5.006109175

قالب

5.002119364

مادر

5.006153950

ماه پدر

114051

نهالستان (بخش اول: دختر خان)

5.00113376

نهالستان (بخش دوم: عمو)

5.003131039

گمشده

130286

تعداد صفحه:(1)
1