لیست داستان ها دفتر عدد مقدس هفت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آب و شیشه

4.437112495

ارتباط

4.676129388

ازدواج

4.128154931

انار

4.339144152

بازمانده

4.758145991

تجدید بی خاطره

5.00583119

تداعی

4.789129357

ترازو

5.00211910

خواستگاری در خیابان

5.007119440

داستان سپید

4.888118155

داغی رنگ پرده

5.005121456

روز واقعه: عاشورا

5.004141950

عدد مقدس هفت

5.003150858

عقب گرد

5.00495517

فراموشی

4.83684441

فرق امروز و فردا!

5.006105975

قالب

5.002116264

مادر

5.006147650

ماه پدر

110651

نهالستان (بخش اول: دختر خان)

5.00113076

نهالستان (بخش دوم: عمو)

5.003127939

گمشده

126886

تعداد صفحه:(1)
1