لیست داستان ها دفتر دانشگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنگل

4.437150233

رنگ

4.119123890

ریا

5.004187325

زندان

3.867158338

سرگیجه

4.83699750

عاقل

4.2010131476

پله اضطراری

4.3881687117

پوز پوز

4.147219072

یک روز معمولی

4.67391910

تعداد صفحه:(1)
1