لیست داستان ها دفتر بیست و یک شهریور

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

زندگیم فدای تو

1.0021581

عشقم بگم تو فقط بگو جونم

4.5023053

وقتی بهم گفتیم عشقم

0.001702

یه پاکت سیگار برای اکرم

0.001550

تعداد صفحه:(1)
1