لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0013993

زیر پوست شهر

0.0013823

صندلی چرخدار

5.0013746

فریب

3.5047487

مستاجر

5.0014672

تعداد صفحه:(1)
1