لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0014463

زیر پوست شهر

0.0014543

صندلی چرخدار

5.0014226

فریب

3.5048457

مستاجر

5.0015242

تعداد صفحه:(1)
1