لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0012863

زیر پوست شهر

0.0012843

صندلی چرخدار

5.0012906

فریب

3.5045757

مستاجر

5.0013522

تعداد صفحه:(1)
1