لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0011873

زیر پوست شهر

0.0011633

صندلی چرخدار

5.0011986

فریب

3.6732256

مستاجر

5.0012272

تعداد صفحه:(1)
1