لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0014733

زیر پوست شهر

0.0015013

صندلی چرخدار

5.0014586

فریب

3.5048967

مستاجر

5.0015602

تعداد صفحه:(1)
1