لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0015333

زیر پوست شهر

0.0015613

صندلی چرخدار

5.0015066

فریب

3.5049957

مستاجر

5.0016382

تعداد صفحه:(1)
1