لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0012313

زیر پوست شهر

0.0012133

صندلی چرخدار

5.0012356

فریب

3.5044827

مستاجر

5.0012772

تعداد صفحه:(1)
1