لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0014273

زیر پوست شهر

0.0014243

صندلی چرخدار

5.0014056

فریب

3.5048127

مستاجر

5.0015082

تعداد صفحه:(1)
1