لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0012983

زیر پوست شهر

0.0013003

صندلی چرخدار

5.0013036

فریب

3.5045967

مستاجر

5.0013692

تعداد صفحه:(1)
1