لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0013403

زیر پوست شهر

0.0013313

صندلی چرخدار

5.0013246

فریب

3.5046667

مستاجر

5.0014052

تعداد صفحه:(1)
1