لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0014813

زیر پوست شهر

0.0015083

صندلی چرخدار

5.0014646

فریب

3.5049167

مستاجر

5.0015732

تعداد صفحه:(1)
1