لیست داستان ها دفتر روزگاران

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"جیب مردم"

0.0013763

زیر پوست شهر

0.0013613

صندلی چرخدار

5.0013576

فریب

3.5047187

مستاجر

5.0014452

تعداد صفحه:(1)
1