لیست داستان ها دفتر حماسه تلخ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

حماسه تلخ

0.0016865

عطش

5.00155914

تعداد صفحه:(1)
1