لیست داستان ها دفتر حماسه تلخ

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

حماسه تلخ

0.0015295

عطش

5.00142613

تعداد صفحه:(1)
1