لیست داستان ها دفتر رئالیسم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از قلی تا کیانا

3.0026402

دماغ عملی

5.0039753

سپنج آرامش

5.0017463

قرص برنج

5.00135330

لیسانس

5.0029063

تعداد صفحه:(1)
1