لیست داستان ها دفتر رئالیسم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از قلی تا کیانا

3.0025042

دماغ عملی

5.0038823

سپنج آرامش

5.0016623

قرص برنج

5.00134630

لیسانس

5.0028483

تعداد صفحه:(1)
1