لیست داستان ها دفتر رئالیسم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از قلی تا کیانا

3.0024152

دماغ عملی

5.0037863

سپنج آرامش

5.0015963

قرص برنج

5.00133870

لیسانس

5.0027773

تعداد صفحه:(1)
1