لیست داستان ها دفتر رئالیسم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از قلی تا کیانا

3.0025742

دماغ عملی

5.0039313

سپنج آرامش

5.0017023

قرص برنج

5.00134990

لیسانس

5.0028793

تعداد صفحه:(1)
1