لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0013733

دو راهی( قسمت آخر)

4.5023839

رز خونین - قسمت آخر

5.0045761

رز خونین -2

5.0045083

رُز خونین

5.0034725

هدیه تولد

5.0033902

پُل شکسته

5.0013804

تعداد صفحه:(1)
1