لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0012713

دو راهی( قسمت آخر)

4.5022939

رز خونین - قسمت آخر

5.0044611

رز خونین -2

5.0043903

رُز خونین

5.0033595

هدیه تولد

5.0032772

پُل شکسته

5.0013094

تعداد صفحه:(1)
1