لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0011973

دو راهی( قسمت آخر)

4.5022189

رز خونین - قسمت آخر

5.0042961

رز خونین -2

5.0042953

رُز خونین

5.0032705

هدیه تولد

5.0031942

پُل شکسته

5.0012354

تعداد صفحه:(1)
1