لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0011583

دو راهی( قسمت آخر)

4.5021789

رز خونین - قسمت آخر

5.0042011

رز خونین -2

5.0042293

رُز خونین

5.0032135

هدیه تولد

5.0031212

پُل شکسته

5.0011954

تعداد صفحه:(1)
1