لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه و کوتاه تر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو راهی

5.0013143

دو راهی( قسمت آخر)

4.5023399

رز خونین - قسمت آخر

5.0045261

رز خونین -2

5.0044423

رُز خونین

5.0034105

هدیه تولد

5.0033312

پُل شکسته

5.0013424

تعداد صفحه:(1)
1