لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621160184

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.004111071

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00598939

صدا دوربین حرکت !

4.33181671113

طواف

4.676123464

پرانتزی در انتهای زمان

5.00482729

گورستان باغچه

5.0012157593

تعداد صفحه:(1)
1