لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621124384

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00478471

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00561439

صدا دوربین حرکت !

4.33181308113

طواف

4.67692064

پرانتزی در انتهای زمان

5.00436228

گورستان باغچه

5.0012124293

تعداد صفحه:(1)
1