لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621151784

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.004102871

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00589139

صدا دوربین حرکت !

4.33181554113

طواف

4.676116164

پرانتزی در انتهای زمان

5.00471929

گورستان باغچه

5.0012147893

تعداد صفحه:(1)
1