لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621113784

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00469971

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00553739

صدا دوربین حرکت !

4.33181204113

طواف

4.67684164

پرانتزی در انتهای زمان

5.00427428

گورستان باغچه

5.0012110793

تعداد صفحه:(1)
1