لیست داستان ها دفتر بهشت متروک

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین مهره ی نازنین

4.8621106784

احمق ها , رستگار می شوند ...

5.00464671

زمزمه های یک شب ِ در تعلیق

5.00546939

صدا دوربین حرکت !

4.33181118113

طواف

4.67678764

پرانتزی در انتهای زمان

5.00418928

گورستان باغچه

5.0012102493

تعداد صفحه:(1)
1