لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0027420

بازگشت به صفحه اول

5.0026566

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00261910

روشن-خاموش

5.0033948

سؤال‌های بی‌جواب

5.0026542

سینه شرحه شرحه

3.67366312

شش داستان کوتاه

5.00563218

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0025826

نسبیت ماورایی

4.6733692

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0058224

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3335190

تعداد صفحه:(1)
1