لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0026350

بازگشت به صفحه اول

5.0025416

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00251910

روشن-خاموش

5.0033098

سؤال‌های بی‌جواب

5.0025462

سینه شرحه شرحه

3.67354612

شش داستان کوتاه

5.00557018

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0024926

نسبیت ماورایی

4.6732742

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0057484

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3334430

تعداد صفحه:(1)
1