لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اینجوری بهتره

5.004795

بک‌اسپیس

5.00714210

خوب، بد، زشت

4.7541167

زیرطاق

5.0031026

شش داستان کوتاه

5.00511918

مرا ببوس

5.0037110

گوشی را بردار

5.00411510

تعداد صفحه:(1)
1