لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0027960

بازگشت به صفحه اول

5.0027346

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00269310

روشن-خاموش

5.0034588

سؤال‌های بی‌جواب

5.0027232

سینه شرحه شرحه

3.67371812

شش داستان کوتاه

5.00568418

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0026466

نسبیت ماورایی

4.6734382

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0059084

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3335600

تعداد صفحه:(1)
1