لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0026900

بازگشت به صفحه اول

5.0025926

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00255910

روشن-خاموش

5.0033458

سؤال‌های بی‌جواب

5.0025962

سینه شرحه شرحه

3.67360012

شش داستان کوتاه

5.00561218

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0025276

نسبیت ماورایی

4.6733092

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0057794

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3334780

تعداد صفحه:(1)
1