لیست داستان ها دفتر دفترچه سیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از تاول پا تا تتوی دست!

5.0025780

بازگشت به صفحه اول

5.0024906

خبرهای مهم را فردا چاپ می‌کنند!

5.00247210

روشن-خاموش

5.0032568

سؤال‌های بی‌جواب

5.0025002

سینه شرحه شرحه

3.67348312

شش داستان کوتاه

5.00551818

صدوهفتادوسه بار عاشقی

5.0024306

نسبیت ماورایی

4.6731782

یا مرگ یا "لیدی گاگا"!

5.0056894

یک تجربه - درباره داستان "روشن-خاموش"

3.3334040

تعداد صفحه:(1)
1