لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتش در نیستان یاد تصویر ماه در چشمه !

5.0013653

ایستگاه بعد مترونامه !

4.0056916

بوسه امید

0.0011090

پسرک دعا فروش

0.0011505

تعداد صفحه:(1)
1