لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتش در نیستان یاد تصویر ماه در چشمه !

5.0014433

ایستگاه بعد مترونامه !

4.0057776

بوسه امید

0.0011870

پسرک دعا فروش

0.0012465

تعداد صفحه:(1)
1