لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتش در نیستان یاد تصویر ماه در چشمه !

5.0014153

ایستگاه بعد مترونامه !

4.0057496

بوسه امید

0.0011620

پسرک دعا فروش

0.0012165

تعداد صفحه:(1)
1