لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان کوتاه طنز

5.00290013

صورت حساب !

5.006102328

قیمت مادر !

4.297107829

تعداد صفحه:(1)
1