لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.0016220

"فری جنگلی"

0.0014141

"مسئله ریاضی"

3.3337477

"کتاب عشقی"

2.1763511

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0018334

سالگرد تولد

4.33610229

کابوس نیمروز

5.0049896

تعداد صفحه:(1)
1