لیست داستان ها دفتر واگویه های بیگاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"علی جوبی"

0.001890

"مسئله ریاضی"

3.3331967

"کوچک ترانی که از همه تاریخ بزرگ ترند"

5.0012984

سالگرد تولد

4.3366749

کابوس نیمروز

5.0045726

تعداد صفحه:(1)
1