لیست داستان ها دفتر میثم فکوری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگرخدا بخواهد بنده اش را عذاب دهد...

5.001110912

تفرجگاه

5.001572

تو مسئولی

3.50210935

تکلیف من راروشن کنید

5.0019842

حق گرفتنی است قدرت گرفتنش رونداری؟خدامیگیره برات

4.004122721

خدایا یه سوال؟؟؟؟

5.00211536

رابطه ی تلفنی

0.00110538

زندگی یا اجباری؟

3.00210207

زندگی،تئاتره مزخرفه

5.0018964

زودقضاوت نکنیم

5.00212106

سکوت

4.502115112

قانون

5.002114916

مگه دیوانم زن بگیرم

5.00110076

مگه دیوانم شوهر کنم

0.00110463

نانوا

0.0019220

هرچه برماست،ازماست

2.00110954

کار افرینی به سبک ادم شناسی

5.00111608

تعداد صفحه:(1)
1