لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0015060

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0024381

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0014596

آدم برفی

5.0014771

اتوبوس

4.002103813

استدال

5.001111223

الماس گمشده بنام محبت

1.5021932

امان از جوانی

5.002103513

انسان

5.003104913

برف پاک کن خیال

5.00393117

حاضر جواب

2.75410234

خواب رویایی

5.003109517

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8053411

داستان تولد

5.0018635

داستان زندگی من

0.0012801

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001105710

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0011503

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.001832

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00191313

دلقک

5.0028627

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0013782

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0013561

روباه

5.00298314

زندگی

0.0013914

سه نما

5.00198620

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0025513

غبار تنهایی

5.0017295

فاصله

5.00110266

فصل مشترک

5.0038577

قصاص قسمت اول

5.00284510

قصاص قسمت دوم

5.0018188

محکمه

5.0018053

مرغ

5.002104314

نذر واقعی

5.001101225

هدف

5.001108419

هم دور هم نزدیک

5.00188512

پینه دستان

5.001101518

کابوس

5.001100922

کوتاهی به بلندای صبر

3.6768203

تعداد صفحه:(1)
1