لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبوس

4.00260213

استدال

5.00164323

امان از جوانی

5.00265113

انسان

5.00371213

برف پاک کن خیال

5.00346517

حاضر جواب

3.0033174

خواب رویایی

5.00367917

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00167010

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00154513

دلقک

5.0023187

روباه

5.00257314

سه نما

5.00163720

غبار تنهایی

5.0012945

فاصله

5.0016266

فصل مشترک

5.0034227

قصاص قسمت اول

5.00251610

قصاص قسمت دوم

5.0015328

محکمه

5.0014373

مرغ

5.00263014

نذر واقعی

5.00166725

هدف

5.00167219

هم دور هم نزدیک

5.00148612

پینه دستان

5.00156418

کابوس

5.00160322

کوتاهی به بلندای صبر

3.6762933

تعداد صفحه:(1)
1