لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0014290

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0023761

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0013856

آدم برفی

5.0014171

اتوبوس

4.00298613

استدال

5.001104323

الماس گمشده بنام محبت

0.0011112

امان از جوانی

5.00297813

انسان

5.00399613

برف پاک کن خیال

5.00386917

حاضر جواب

2.7549254

خواب رویایی

5.003104317

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8052581

داستان تولد

5.0018045

داستان زندگی من

0.0012051

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001100010

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.001352

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00186713

دلقک

5.0027867

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0012992

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0012811

روباه

5.00293214

زندگی

0.0013234

سه نما

5.00194220

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0024883

غبار تنهایی

5.0016765

فاصله

5.0019776

فصل مشترک

5.0037947

قصاص قسمت اول

5.00279410

قصاص قسمت دوم

5.0017788

محکمه

5.0017543

مرغ

5.00298314

نذر واقعی

5.00196225

هدف

5.001103519

هم دور هم نزدیک

5.00183912

پینه دستان

5.00196118

کابوس

5.00195222

کوتاهی به بلندای صبر

3.6767593

تعداد صفحه:(1)
1