لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0014560

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0023981

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0014136

آدم برفی

5.0014411

اتوبوس

4.002100813

استدال

5.001107823

الماس گمشده بنام محبت

0.0011532

امان از جوانی

5.002100413

انسان

5.003102013

برف پاک کن خیال

5.00389617

حاضر جواب

2.7549634

خواب رویایی

5.003106617

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8052971

داستان تولد

5.0018345

داستان زندگی من

0.0012371

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001102710

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.001903

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00188613

دلقک

5.0028267

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0013242

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0013121

روباه

5.00295714

زندگی

0.0013514

سه نما

5.00195920

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0025153

غبار تنهایی

5.0016985

فاصله

5.0019976

فصل مشترک

5.0038247

قصاص قسمت اول

5.00281510

قصاص قسمت دوم

5.0017958

محکمه

5.0017793

مرغ

5.002101414

نذر واقعی

5.00198525

هدف

5.001105819

هم دور هم نزدیک

5.00185912

پینه دستان

5.00198618

کابوس

5.00197422

کوتاهی به بلندای صبر

3.6767843

تعداد صفحه:(1)
1