لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0015420

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0024731

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0015016

آدم برفی

5.0015121

اتوبوس

4.002106713

استدال

5.001114323

الماس گمشده بنام محبت

1.6732282

امان از جوانی

5.002106213

انسان

5.003109113

برف پاک کن خیال

5.00396017

حاضر جواب

2.75410614

خواب رویایی

5.003111317

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8053921

داستان تولد

5.0018845

داستان زندگی من

0.0013311

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001108610

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0012023

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0011562

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00194113

دلقک

5.0028927

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0014222

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0013981

روباه

5.002100114

زندگی

0.0014304

سه نما

5.001101820

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0025843

غبار تنهایی

5.0017545

فاصله

5.00110486

فصل مشترک

5.0038837

قصاص قسمت اول

5.00287110

قصاص قسمت دوم

5.0018428

محکمه

5.0018333

مرغ

5.002106614

نذر واقعی

5.001103125

هدف

5.001111219

هم دور هم نزدیک

5.00190312

پینه دستان

5.001104218

کابوس

5.001103122

کوتاهی به بلندای صبر

3.6768613

تعداد صفحه:(1)
1