لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0013750

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0023301

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0013406

آدم برفی

5.0013731

اتوبوس

4.00295013

استدال

5.001100223

امان از جوانی

5.00295013

انسان

5.00396813

برف پاک کن خیال

5.00382617

حاضر جواب

2.7548804

خواب رویایی

5.003100617

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8052011

داستان تولد

5.0017685

داستان زندگی من

0.0011391

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00196110

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00183413

دلقک

5.0027447

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0012472

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0012231

روباه

5.00290014

زندگی

0.0012674

سه نما

5.00190520

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0024453

غبار تنهایی

5.0016445

فاصله

5.0019406

فصل مشترک

5.0037547

قصاص قسمت اول

5.00275710

قصاص قسمت دوم

5.0017478

محکمه

5.0017273

مرغ

5.00293614

نذر واقعی

5.00193025

هدف

5.00199919

هم دور هم نزدیک

5.00180812

پینه دستان

5.00191618

کابوس

5.00191622

کوتاهی به بلندای صبر

3.6767223

تعداد صفحه:(1)
1