لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0016070

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0025251

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0015456

آدم برفی

5.0015761

اتوبوس

4.002110813

استدال

5.001119023

الماس گمشده بنام محبت

1.6732922

امان از جوانی

5.002110813

انسان

5.003113213

برف پاک کن خیال

5.003100517

حاضر جواب

2.75411204

خواب رویایی

5.003114517

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8054791

داستان تولد

5.0019385

داستان زندگی من

0.0013891

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001113310

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0012623

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0012352

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00197813

دلقک

5.0029527

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0014822

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0014581

روباه

5.002103914

زندگی

0.0015004

سه نما

5.001105920

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0026323

غبار تنهایی

5.0017985

فاصله

5.00110856

فصل مشترک

5.0039257

قصاص قسمت اول

5.00291110

قصاص قسمت دوم

5.0018838

محکمه

5.0018703

مرغ

5.002110714

نذر واقعی

5.001106825

هدف

5.001115819

هم دور هم نزدیک

5.00194912

پینه دستان

5.001107618

کابوس

5.001107622

کوتاهی به بلندای صبر

3.6769153

تعداد صفحه:(1)
1