لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0016750

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0025811

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0016096

آدم برفی

5.0016351

اتوبوس

4.002116913

استدال

3.002124423

الماس گمشده بنام محبت

1.6733562

امان از جوانی

5.002116013

انسان

5.003118513

برف پاک کن خیال

5.003107117

حاضر جواب

2.75411684

خواب رویایی

5.003120917

داستان : فرصت

5.0011101

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8055451

داستان تولد

5.0019965

داستان زندگی من

0.0014531

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001117910

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0013223

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0013182

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.001102213

دلقک

5.00210117

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0015382

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0015191

روباه

5.002110614

زندگی

0.0015654

سه نما

5.001111220

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0026823

غبار تنهایی

5.0018505

فاصله

5.00111326

فصل مشترک

5.0039697

قصاص قسمت اول

5.00296410

قصاص قسمت دوم

5.0019388

محکمه

5.0019253

مرغ

5.002116814

نذر واقعی

5.001111825

هدف

5.001120719

هم دور هم نزدیک

5.001101112

پینه دستان

5.001112618

کابوس

5.001113622

کوتاهی به بلندای صبر

3.6769783

تعداد صفحه:(1)
1