لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اتوبوس

4.00267113

استدال

5.00172023

امان از جوانی

5.00270913

انسان

5.00376113

برف پاک کن خیال

5.00353417

حاضر جواب

2.7545194

خواب رویایی

5.00373817

داستان تولد

5.0012494

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00172610

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00160413

دلقک

5.0023937

روباه

5.00263514

سه نما

5.00168620

غبار تنهایی

5.0013595

فاصله

5.0016746

فصل مشترک

5.0034897

قصاص قسمت اول

5.00254810

قصاص قسمت دوم

5.0015638

محکمه

5.0014963

مرغ

5.00267814

نذر واقعی

5.00172125

هدف

5.00173419

هم دور هم نزدیک

5.00154112

پینه دستان

5.00162418

کابوس

5.00165822

کوتاهی به بلندای صبر

3.6763703

تعداد صفحه:(1)
1