لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0011410

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0021271

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0011316

آدم برفی

5.0011691

اتوبوس

4.00278213

استدال

5.00182723

امان از جوانی

5.00279913

انسان

5.00383713

برف پاک کن خیال

5.00363417

حاضر جواب

2.7546154

خواب رویایی

5.00383917

داستان تولد

5.0015745

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00179810

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00169313

دلقک

5.0025697

روباه

5.00274014

سه نما

5.00177920

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0022263

غبار تنهایی

5.0014745

فاصله

5.0017716

فصل مشترک

5.0035857

قصاص قسمت اول

5.00262410

قصاص قسمت دوم

5.0016208

محکمه

5.0015903

مرغ

5.00276914

نذر واقعی

5.00180825

هدف

5.00182119

هم دور هم نزدیک

5.00164212

پینه دستان

5.00171718

کابوس

5.00175922

کوتاهی به بلندای صبر

3.6765213

تعداد صفحه:(1)
1