لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0012670

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0022271

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0012326

آدم برفی

5.0012681

اتوبوس

4.00286113

استدال

5.00191323

امان از جوانی

5.00288313

انسان

5.00390713

برف پاک کن خیال

5.00374017

حاضر جواب

2.7547564

خواب رویایی

5.00394117

داستان تقیه فلسفه = سکوت

3.502491

داستان تولد

5.0016735

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00188110

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00177513

دلقک

5.0026497

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.001802

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.001641

روباه

5.00282114

زندگی

0.0011414

سه نما

5.00184220

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0023363

غبار تنهایی

5.0015495

فاصله

5.0018676

فصل مشترک

5.0036647

قصاص قسمت اول

5.00269810

قصاص قسمت دوم

5.0016848

محکمه

5.0016703

مرغ

5.00284814

نذر واقعی

5.00187425

هدف

5.00191119

هم دور هم نزدیک

5.00174112

پینه دستان

5.00183018

کابوس

5.00183422

کوتاهی به بلندای صبر

3.6766273

تعداد صفحه:(1)
1