لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0013460

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0023001

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0013156

آدم برفی

5.0013411

اتوبوس

4.00292813

استدال

5.00197723

امان از جوانی

5.00293413

انسان

5.00395513

برف پاک کن خیال

5.00380217

حاضر جواب

2.7548534

خواب رویایی

5.00398517

داستان تقیه فلسفه = سکوت

3.0041701

داستان تولد

5.0017425

داستان زندگی من

0.001681

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00193810

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00181413

دلقک

5.0027187

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0012112

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0011871

روباه

5.00288014

زندگی

0.0012284

سه نما

5.00188520

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0024213

غبار تنهایی

5.0016165

فاصله

5.0019216

فصل مشترک

5.0037337

قصاص قسمت اول

5.00274110

قصاص قسمت دوم

5.0017308

محکمه

5.0017173

مرغ

5.00290514

نذر واقعی

5.00191425

هدف

5.00196919

هم دور هم نزدیک

5.00179012

پینه دستان

5.00189818

کابوس

5.00189522

کوتاهی به بلندای صبر

3.6766993

تعداد صفحه:(1)
1