لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0011770

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0021621

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0011606

آدم برفی

5.0012101

اتوبوس

4.00281113

استدال

5.00186023

امان از جوانی

5.00283413

انسان

5.00386513

برف پاک کن خیال

5.00368017

حاضر جواب

2.7546664

خواب رویایی

5.00387917

داستان تولد

5.0016155

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.00182410

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.00172413

دلقک

5.0025997

روباه

5.00277114

زندگی

0.001464

سه نما

5.00180120

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0022793

غبار تنهایی

5.0015005

فاصله

5.0018116

فصل مشترک

5.0036127

قصاص قسمت اول

5.00264910

قصاص قسمت دوم

5.0016458

محکمه

5.0016203

مرغ

5.00279814

نذر واقعی

5.00183125

هدف

5.00185019

هم دور هم نزدیک

5.00168612

پینه دستان

5.00176518

کابوس

5.00178822

کوتاهی به بلندای صبر

3.6765583

تعداد صفحه:(1)
1