لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0017610

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0026791

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0016956

آدم برفی

5.0017271

اتوبوس

4.002125513

استدال

3.004133223

الماس گمشده بنام محبت

1.6734662

امان از جوانی

5.002125313

انسان

5.003126313

برف پاک کن خیال

5.003114917

تامل

0.001911

حاضر جواب

2.75412564

خواب رویایی

5.003128917

داستان : فرصت

3.5045851

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8056441

داستان تولد

5.00110815

داستان تولد یا توجه

3.002330

داستان زندگی من

0.0015511

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001125610

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0014243

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0014402

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.001110213

دلقک

5.00211017

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0016292

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0016161

روباه

5.002119114

زندگی

0.0016644

زندگی سفید

5.0011321

سه نما

5.001118620

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0027693

غبار تنهایی

5.0019335

فاصله

5.00112086

فرضیه غلط اما نتایج درست

3.002521

فصل مشترک

5.00310587

قصاص قسمت اول

5.002104010

قصاص قسمت دوم

5.00110158

محکمه

5.00110063

مرغ

5.002125314

نذر واقعی

5.001119125

هدف

5.001128919

هم دور هم نزدیک

5.001108612

پینه دستان

5.001120118

کابوس

5.001121822

کوتاهی به بلندای صبر

3.67610623

تعداد صفحه:(1)
1