لیست داستان ها دفتر دلنوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت اخر

5.0017190

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر: قسمت دوم

4.0026251

(پ) مثل باور ، تو تنها باوردنیوی م بودی پدر:قسمت اول

5.0016516

آدم برفی

5.0016841

اتوبوس

4.002121013

استدال

3.004128823

الماس گمشده بنام محبت

1.6734132

امان از جوانی

5.002120613

انسان

5.003122413

برف پاک کن خیال

5.003111217

حاضر جواب

2.75412134

خواب رویایی

5.003124817

داستان : فرصت

3.5045151

داستان تقیه فلسفه = سکوت

2.8055901

داستان تولد

5.00110425

داستان زندگی من

0.0015041

داستان قصاص (قسمت سوم و پایانی البته به روایات اول)

5.001122110

داستان کوتاه : زمین پرواز یا سقوط پرواز

5.0013693

داستان کوتاه بلوغ نارس

5.0013752

داستان: تعادل درعشق و محبت تعطیل

5.001106713

دلقک

5.00210557

رستاخیز دنیا (قسمت 1)

0.0015862

رستاخیز دنیا قسمت پایانی

5.0015611

روباه

5.002115114

زندگی

0.0016084

سه نما

5.001115020

شاید این تابلو فرصت آخرین ترسیم باشد

3.0027263

غبار تنهایی

5.0018955

فاصله

5.00111736

فصل مشترک

5.00310107

قصاص قسمت اول

5.002100010

قصاص قسمت دوم

5.0019758

محکمه

5.0019693

مرغ

5.002121114

نذر واقعی

5.001115525

هدف

5.001124419

هم دور هم نزدیک

5.001105112

پینه دستان

5.001116418

کابوس

5.001117922

کوتاهی به بلندای صبر

3.67610223

تعداد صفحه:(1)
1